Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé hoàn tất việc mua lại công ty Pfizer Nutrition, nâng cao vị thế trong ngành dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu

Thông cáo báo chí
Vevey, Switzerland,
Fri, 11/30/2012 - 18:00
- Nestlé hoàn tất việc mua lại công ty Pfizer Nutrition với giá 11,85 tỷ USD.
- Trong quá trình sáp nhập, sẽ có khoảng 4.500 nhân viên Pfizer gia nhập Nestlé.
- Việc mua lại này sẽ tăng cường khả năng kinh doanh trong ngành dinh dưỡng trẻ sơ sinh trong các phân khúc thị trường quan trọng.
Sau các công đoạn quan trọng cuối cùng, Nestlé đã hoàn thành việc mua lại công ty Pfizer Nutrition vào ngày 30/11/2012. Trong quá trình này, sẽ có khoảng 4.500 nhân viên Pfizer gia nhập công ty Nestlé.
Pfizer Nutrition là một thương hiệu mạnh, cùng với mạng lưới phân bố sẽ góp phần tăng cường khả năng kinh doanh của Nestlé’s Infant Nutrition. Với 85% doanh số của Pfizer tại các thị trường mới với tốc độ phát triển nhanh chóng. Xây dựng chiến lược tập trung vào tăng trưởng, với sự hiện diện toàn cầu và các nghiên cứu mang tính tiên phong, các mô hình mở rộng mới sẽ tăng cường khả năng của Nestlé để trở thành đối tác tin cậy của các bậc cha mẹ, cung cấp cho họ một sự lựa chọn lớn hơn về thức ăn dinh dưỡng để đảm bảo cho con cái của họ có một sự khởi đầu khỏe mạnh với một cuộc sống lành mạnh.
Article Type