Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Thể lệ chương trình khuyến mại - “NESCAFÉ CAFÉ VIỆT – Phiên bản Phái Mạnh Việt 2016”

Thông cáo báo chí
Sun, 10/09/2016 - 05:37
1. Tên chương trình khuyến mại: “NESCAFÉ CAFÉ VIỆT – PHIÊN BẢN PHÁI MẠNH VIỆT 2016”

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm NESCAFÉ CAFÉ VIỆT Cà phê đen đá (15 gói x 16 g); Sản phẩm NESCAFÉ CAFÉ VIỆT Cà phê sữa đá (14 gói x 20 g).

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01 tháng 05 năm 2016 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2016.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại: Sản phẩm tặng kèm và gói sản phẩm may mắn trúng xe Air Blade trong hộp sản phẩm NESCAFÉ CAFÉ VIỆT.

6. Hình thức khuyến mại: Nhắn tin xác định trúng thưởng.

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: 

a. Tất cả khách hàng là người tiêu dùng Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có mua sản phẩm khuyến mại trong thời gian khuyến mại.

b. Ban tổ chức, nhân viên Công ty TNHH NESTLE Việt Nam, nhân viên Công ty quảng cáo truyền thông và các Công ty làm dịch vụ cho Công ty TNHH NESTLE Việt Nam trong chương trình này không được tham gia chương trình.

8. Cơ cấu giải thưởng: 
 
Cơ cấu 
giải thưởng
Nội dung 
giải thưởng
 Trị giá giải thưởng 
(VNĐ)
Số giải 
Thành tiền 
(VNĐ) 
 Giải thưởng 01 Xe máy Honda Airblade
ACA125 K66A 161 
 40,000,000  88  3,520,000,000
 Tổng cộng  88  3,520,000,000

 

Article Type