Câu chuyện Nestlé

Nestlé nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơnHãy khám phá những tác động của Nestlé trên toàn cầu thông qua những câu chuyện sau đây.

Mỗi ngày Nestlé hiện diện trong cuộc sống của hàng tỷ người. Nestlé mong muốn góp phần tạo nên một thế giới tốt hơn và khỏe mạnh hơn cho các cá nhân và gia đình, cho cộng đồng và cho hành tinh.