Hồ Sơ công bố sản phẩm Milo

Tên hồ sơ  
Giấy uỷ quyền của Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì khuyến mãi và thông báo bổ sung thêm bao bì mới của sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch Nestlé MILO Tải hồ sơ
Thông báo v/v bổ sung bao bì Tết cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch Nestlé MILO (Túi nhôm) - 20.08.2018 Tải hồ sơ
Thông báo v/v bổ sung bao bì với thiết kế nhãn mới của sản phẩm "Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - 10.12.2018 Tải hồ sơ
Thông báo v/v thay đổi thiết kế nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch Nestlé MILO (Túi nhôm) - 29.03.2019 Tải hồ sơ