Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Thông báo bổ sung bao bì cho sản phẩm Milo

Tên hồ sơ  
Bổ sung thông tin cảnh báo trên nhãn cho 2 sản phẩm Sữa lúa mạch Nestlé Milo và Sữa lúa mạch Nestlé Milo ít đường - 12.03.2020 Tải hồ sơ
Bổ sung bao bì Tết (bao bì lon thiếc) của sản phẩm Thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch Nestlé MILO - 23.09.2019 Tải hồ sơ