Sort results by
Sort results by

HSCB Trà sữa Nestea

Tên hồ sơ  
Thông báo Bổ sung thêm nhãn sản phẩm Trà sữa Nestea - 29.06.2021 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm Trà sữa Nestea - 01.02.2021 Tải hồ sơ
Bản tự công bố & Nhãn sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea Tải hồ sơ
COA sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm Trà sữa Nestea - 01.07.2020 Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì Tết cho sản phẩm Trà sữa Nestea - 17.09.2019 Tải hồ sơ
Thông báo v/v thay đổi hạn sử dụng của sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea - 18.02.2019 Tải hồ sơ
Bản tự công bố & Nhãn sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea vị Tiramisu Tải hồ sơ
Tài liệu chứng minh công dụng Tải hồ sơ