Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea

Tên hồ sơ  
Bản tự công bố & Nhãn sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea Tải hồ sơ
COA sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm Trà sữa Nestea - 01.07.2020 Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì Tết cho sản phẩm Trà sữa Nestea - 17.09.2019 Tải hồ sơ
Thông báo v/v thay đổi hạn sử dụng của sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea - 18.02.2019 Tải hồ sơ