Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kênh tiêu thụ trực tiếp

Tầm nhìn của Nestlé là trở thành nhà cung cấp số một thế giới giải pháp giá trị gia tăng về Dinh dưỡng, Sức khỏe và Sống vui khỏe cho ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm. Hoạt động của Kênh tiêu thụ trực tiếp ngày càng mở rộng đến nhiều nhà hàng, trường học, bệnh viện, nhà dưỡng lão, điểm du lịch, khách sạn… Với cách tiếp cận này, Bộ phận Kênh tiêu thụ trực tiếp mang các sản phẩm dinh dưỡng của Nestlé trực tiếp tới mọi đối tượng từ trẻ nhỏ, khách du lịch, thanh niên, người cao tuổi…