Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trách nhiệm tiếp thị thức ăn cho trẻ nhỏ

  Breastfeeding is best  
 

Sữa mẹ là tốt nhất

 
 

Chúng tôi tin tưởng rằng sữa mẹ là khởi đầu tốt nhất mà trẻ cần có trong cuộc sống. Chúng tôi ủng hộ khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới ( WHO) trong việc kêu gọi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời và sự cần thiết kéo dài thời gian cho con bú, việc giới thiệu thực phẩm bổ xung cần được sự tư vấn bởi các chuyên gia y tế.

 

 

CHÍNH SÁCH

Our Policy

 

Chúng tôi phát triển chính sách một cách chi tiết rõ ràng dựa trên cam kết về quy chế quốc tế của tổ chức y tế thế giới về việc kinh doanh các sản thay thế sữa mẹ. Xem chi tiết

Triển khai

Chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý toàn cầu, bao gồm các hướng dẫn chi tiết, hệ thống thanh tra, kiểm toán nội bộ và độc lập bên ngoài, đào tạo hướng dẫn cho nhân viên và báo cáo. Xem chi tiết

FTSE4Good

FTSE4Good

Chúng tôi là công ty dinh dưỡng trẻ nhỏ đầu tiên đạt được chỉ số của FTSE4Good, nhóm FTSE chịu trách nhiệm trong việc đánh giá các chỉ số cần thiết. Xem chi tiết