Sort by
Sort by

Chính sách của chúng tôi

Sữa mẹ là tốt nhất

Chúng tôi tin tưởng sữa mẹ là khởi đầu tốt nhất mà trẻ có được trong cuộc đời. Chúng tôi ủng hộ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi việc cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và sự cần thiết kéo dài thời gian cho con bú, việc giới thiệu thực phẩm bổ xung cần được sự tư vấn bởi các chuyên gia y tế.

Chúng tôi là công ty sản xuất sản phẩm dinh dưỡng chất lương tốt nhất cho những trẻ không thể bú sữa mẹ hoặc mẹ bị mất sữa, đó là cam kết và trách nhiệm của chúng tôi trên tất cả các nhãn của sản phẩm. Sản phẩm dinh dưỡng của trẻ nhỏ là không thể thiếu cho những trẻ không bú sữa mẹ hoặc mẹ bị mất sữa. Một cách nhận biết đó là sản phẩm thay thế sữa mẹ theo Tổ chức y tế thế giới.

Hướng dẫn và chính sách của Nestlé trong việc thực hiện Quy chế của tổ chức Y tế thế giới (WHO code)

Chúng tôi học được rất nhiều các bài học bổ ích từ những vấn đề trong việc kinh doanh các sản phẩm thay thế sữa mẹ tại các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình, nhận biết như là trách nhiệm của chúng tôi đi cùng với việc chấp nhận môi trường kinh doanh đạt tiêu chuẩn.

Theo cách thức thông qua của Quy chế quốc tế về việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ của hội đồng y tế thế giới năm 1981, Nestlé là công ty đầu tiêu phát triển chính sách trên cơ sở của Quy chế của tổ chức y tế thế giới (WHO code) và được ứng dụng tại tất cả các thị trường của chúng tôi tại các nước đang phát triển.

Nó là cam kết tuyệt đối trong việc ứng dụng Quy chế của tổ chức y tế thế giới trong việc triển khai bởi chính phủ các nước trên thế giới. Cụ thể, chúng tôi coi Quy chế của tổ chức Y tế thế giới như là một yêu cầu tối thiểu tại 152 nước có nguy cơ cao.Với mục tiêu đó chúng tôi tự nguyện đưa ra hướng dẫn và chính sách của trong việc triển khai quy chế của tổ chức y tế thế giới Nestlé Policy and Instructions on implementing the WHO Code - English (pdf, 2 Mb), hướng dẫn được đưa ra trong việc thực hiện đảm bảo các thị trường của chúng tôi tuân thủ theo WHO code.

Read a summary of what our policy means in practice in higher-risk countries (pdf, 53 Kb)

Chúng tôi đưa ra các điểm rất khắt khe internal procedures đảm bảo tuân thủ với chính sách của chúng tôi, bao gồm kiểm toán độc lập và nội bội, thanh tra thực hiện theo hướng dẫn và báo cáo.