Sort by
Sort by

Phản ảnh về các sai phạm

Đó làm cam kết mạnh mẽ của chung tôi với các thị trường sản xuất kinh doanh thực phẩm cho trẻ sơ sinh của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu của quy chế của tổ chức Y tế thế giới ( Who code) được áp dụng và triển khai bởi các quốc gia trên toàn thế giới. Ngoài ra, chung tôi tuân thủ theo hướng dẫn và chính sách của công ty Neslte The Nestlé Policy and Procedures for the Implementation of the WHO International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes được yêu cầu áp dụng cho ít nhất 152 quốc gia có tỷ lệ tử vong và tỷ lệ suy dinh dưỡng ác tính cao đối với trẻ dưới 5 tuổi.

Chúng tôi nghiêm khắc với tất cả các sai phạm về kinh doanh tiếp thị sản phẩm cho trẻ sơ sinh, như là cơ sở phản ánh với các ban ngành đoàn thể và phương tiện thông tin đại chúng một cách chi tiết về việc phản ảnh những sai phạm hoặc các cáo buộc về việc không tuân thủ.

Chúng tôi sẽ điều tra và trả lời tất cả các cáo buộc của các bên liên quan thông qua hình thức trực tuyến, cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện một cuộc điều tra.

Nếu thấy các sai phạm mà các bạn quan tâm có thể điền các thông tin và gửi cho chúng tôi.