Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Phản hồi các sai phạm

Chúng tôi nghiêm khắc với tất cả các sai phạm về kinh doanh tiếp thị sản phẩm cho trẻ sơ sinh của chúng tôi, như là cơ sở phản ánh với các ban ngành đoàn thể và phương tiện thông tin đại chúng một cách chi tiết về việc phản ảnh những sai phạm hoặc các cáo buộc về việc không tuân thủ. Bạn có thể tìm thấy các phản hồi trực tiếp của chúng tôi về các sai phạm sau khi nhận được bên dưới: