Sort results by
Sort results by

Vận động chính sách và Cam kết với các ban ngành đoàn thể

Cam kết với chính sách minh bạch

Chúng tôi làm việc thông qua các hiệp hội thương mại, các tổ chức y tế trong và ngoài nước nhằm giúp phát triển hài hòa và trên cơ sở các thông tin chính sách y tế một cách khoa học.

Chúng tôi ủng hộ phát triển và thực hiện chính sách và luật lệ của nước sở tại một cách hiệu quả trên nguyên tắc và mục tiêu của Quy chế của Tổ chức y tế thế giới ( WHO code), quy chế được truyền thông hết sức chi tiết tới tất cả các bên có liên quan và được đánh giá hiệu quả thông qua hướng dẫn hết sức công bằng từ đó giúp loại bỏ những trường hợp vi phạm và hiểu không rõ ràng và tạo ra các hoạt động cạnh tranh lành mạnh tại các địa bàn.

Thông qua việc tương tác của chúng tôi với các tổ chức y tế trong và ngoài nước với mục đích:

  • Khuyến khích việc tiếp tục sử dụng các giá trị trong nghiên cứu khoa học phát triển dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên.
  • Hỗ trợ hiệu quả các chính phủ và cộng đồng nâng cao nhận thức về thực hành dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.
  • Thúc đẩy các luật lệ công bằng và các điều khoản trên cơ sở khoa học tại các quốc gia, vùng và quốc tế.

Chúng tôi cam kết cởi mở và công khai minh bạch chính sách thông qua The Nestlé Policy and Procedures for the Implementation of the WHO International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes.

Chúng tôi là thành viên sáng lập International Special Dietary Foods Industries (ISDI) và International Association of Infant Food Manufacturers(IFM), những tổ chức có trách nhiệm khuyến khích và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và tuân thủ với ngành công nghiệp dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và là đại diện đối thoại trực tiếp với Tổ chức Y tế thế giới và các chính phủ các nước.

Tại châu Âu, chúng tôi là thành viên của hiệp hội European Dairy Association(EDA) và Association of the Food Industries for Particular Nutritional Uses(IDACE). Chúng tôi cũng là một phần của các tổ chức ở các nước những nơi mà có sự hiện diện.

Chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tài liệu liên quan đến dinh dưỡng trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên.

Nhấn mạnh việc cam kết với các ban ngành đoàn thể.

Chúng tôi tin tưởng ý nghĩa mối quan hệ với các ban ngành đoàn thể, bao gồm cách chính phủ, ngành công nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, cần thiết trong việc nâng cao dinh dưỡng bà mẹ, trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Chúng tôi cam kết làm việc cùng với các ban ngành đoàn thể trong việc thúc đẩy và nhấn mạnh việc cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và sự cần thiết của việc kéo dài thời gian cho con bú.

Những trường hợp không mong muốn, liên quan đến việc làm sang tỏ và triển khai WHO Code, có thể ảnh hưởng đến đến mối quan hệ. Do đó chũng tôi hoan nghênh đối thoại có ý nghĩa dựa trên vấn đề thực tế và xây dựng về việc làm sáng tỏ WHO code và thực hiện điều này có thể là cơ sở đển tăng mối hiểu biết giữa các bên liên quan vì mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe và dinh dưỡng của bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.