Sort by
Sort by

Quy chế của tổ chức y tế thế giới (WHO code)

Quy chế quốc tế về việc kinh doanh sản phẩm sữa thay thế (WHO code) được thông qua vào tháng 5 năm 1981 bởi Hội đồng y tế quốc tế dưới sự đồng nhất và chấp thuận của hội đồng các thành viên. Quy chế được thông qua sau một thập kỷ tranh luận của y tế công cộng thông qua việc kinh doanh và sử dụng sản phẩm thay thế sữa mẹ một cách hết sức cụ thể tại các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Những cẫn đề quan tâm liên quan đến việc quảng cáo hoặc thúc đẩy kinh doanh sản phẩm tới công chúng có thể coi như là những hoạt động nhấn mạnh không an toàn tại những nơi mà hạn chế điều kiện nước sạch, vệ sinh môi trường và hạn chế về mặt nhận thức.

Mục tiêu của WHO code xây dựng và cung cấp nguồn dinh dưỡng an toàn và phù hợp cho trẻ, cụ thể là bảo vệ và thúc đẩy việc bú sữa mẹ, nhưng vẫn đảm bảo việc sử dụng các sản phẩm sữa thay thế một cách phù hợp khi cần thiết. Mục tiêu thứ 2, là cung cấp các quy định thích hợp về tiếp thị sản phẩm thay thế sữa mẹ, phố biến thông tin và giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Nhãn và chất lượng của sản phẩm thay thế sữa mẹ và cung cấp khuôn khổ cho sự hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ, ngành công nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

Chúng tôi tin tưởng Quy chế của tổ chức y tế thế giới (WHO code) là một công cụ y tế công cộng quan trong trong việc bảo vệ việc cho con bú sữa mẹ và chúng tôi công khai ủng hộ và thúc đẩy việc cho con bú sữa mẹ. Tuy nhiên, hơn ba thập kỷ sau khi thông qua Quy chế của Tổ chức y tế thế gới, tiếp tục có sự không thống nhất về việc giải thích, thực hiện giám sát và tuân thủ luật. Các khu vực có sự cạnh tranh cơ bản là:

  • Phạm vi địa lý
  • Phạm vi sản phẩm

Để tìm ra giải pháp cho sự không thống nhất liên quan đến việc giải thích và áp dụng của Quy chế (WHO code), chúng tôi kêu gọi một cuộc đối thoại có ý nghĩa dựa trên cơ sở thực tế và xây dựng với tất cả các bên liên quan, bao gồm các cơ quan quốc tế. Chúng tôi tập trung, cùng với sự hợp tác với các bên liên quan đóng góp vào sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sẵn sàng cam kết làm việc với các bên liên quan về tất cả các vấn đề cản trở việc cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và việc cần thiết tiếp tục kéo dài việc nuôi con bằng sữa mẹ.