Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dự án thực tế

Để tạo giá trị cho các cổ đông và cho chính bản thân công ty, chúng tôi phải đem lại lợi ích cho người dân ở những nước chúng tôi đang hiện diện. Đó chính là những người nông dân đang cung cấp nguyên liệu cho chúng tôi, là những nhân viên đang làm việc cho chúng tôi, người tiêu dùng của chúng tôi và cả những cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.

Những câu chuyện sau đây và những trường hợp thực tiễn về nỗ lực của Nestlé trong lĩnh vực dinh dưỡng, quản l‎ý nguồn nước và phát triển nông thôn sẽ cung cấp một cái nhìn cụ thể về khái niệm giá trị chung.

Bảo vệ nguồn nước sạch
Ngày Nước Thế Giới 22/03 từ lâu đã trở thành hoạt động thường niên được La Vie Việt Nam hưởng ứng với rất nhiều hoạt động ý nghĩa ... Xem chi tiết
   
Dự án WET
WET không phải là chương trình mới của La Vie nhưng nó vẫn là ý tưởng rất mới tại Việt Nam ... Xem chi tiết
   
Nestlé và Chương trình Kết nối nông dân tại các Tỉnh Tây nguyên trong phát triển cà phê bền vững
Từ tháng 3 năm 2011, Nestlé Việt Nam đã chính thức hình thành Phòng Hỗ trợ Nông nghiệp (ASD) ... Xem chi tiết