Sort by
Sort by

Dự án WET

Dự án Wet logoWET không phải là chương trình mới của La Vie nhưng nó vẫn là ý tưởng rất mới tại Việt Nam. Kể từ năm 2005, La Vie đã triển khai chương trình WET nhằm mục tiêu bảo vệ môi truờng sống, bảo vệ đất và bảo vệ nguồn nước cho thế hệ sau. Nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh từ những ngày đầu công ty mới có thể triển khai rộng rãi WET đến hơn 50 trường học trên địa bàn các quận của TP. HCM và hơn 10 ngàn học sinh. WET sẽ không ngừng lại đến khi chúng tôi triển khai ý thức này đến mọi học sinh trên cả nước.
Mong muốn của La Vie là có thể đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tài nguyên nước ở Việt Nam, vận động ý thức bảo vệ nguồn nước trong hệ thống giáo dục từ cấp tiểu học. WET hoàn toàn không phải là một hoạt động quảng bá thương hiệu mà được tách riêng hoàn toàn với các hoạt động mục đích thương mại.
Năm 2008 Bộ Giáo Dục đã gộp các hoạt động và nội dung chính của WET vào sách giáo khoa bộ môn Khoa học lớp 4 dưới sự đồng ý của Dự án WET tại Mỹ, cho phép sử dụng bản quyền các dụng cụ học tập tại Việt Nam.

Dự án WET