Sort results by
Sort results by

Nestlé và Chương trình Kết nối nông dân phát triển cà phê bền vững

phat-trien-ca-phe-ben-vung

Từ tháng 3 năm 2011, Nestlé Việt Nam đã chính thức hình thành Phòng Hỗ trợ Nông nghiệp (ASD)  để triển khai Chương trình Phát triển cà phê bền vững trên nền tảng 4C, tập trung trước mắt tại 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Dak Lak, Dak Nông và Gia Lai.

Ngay khi vừa thành lập, bộ phận Hỗ trợ nông nghiệp (ASD) đã hỗ trợ bà con nông dân tại Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện thành công chứng nhận sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C cho 175 nông dân và 2 đại lý thu mua cà phê trực thuộc Nestle Việt Nam, đây là một trong những thành công bước đầu của Bộ phận Hỗ trợ nông nghiệp và là lần đầu tiên Nestlé Việt nam được cấp chứng chỉ chứng nhận 4C.

Hiện nay bộ phận nông nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh mở rộng chương trình sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C trong năm 2011 tại các tỉnh Đak Lak (Dự kiến 1000 nông hộ), Dak Nông (Dự kiến 500 nông hộ) và Lâm Đồng (đã có 175 nông hộ, dự kiến tổng số khoảng 400 nông hộ). Các hoạt động mà Nestle đã hỗ trợ cho nông dân sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C .