Sort by
Sort by

Con người tại Nestlé

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi, vì vậy việc đảm bảo an toàn, khỏe mạnh và gắn kết là ưu tiên cao nhất. Là một tập đoàn lớn toàn cầu, chúng tôi đang học hỏi để trở nên linh hoạt hơn trước một thế giới thay đổi nhanh chóng và một thị trường lao động cạnh tranh cao độ.

Cam kết của chúng tôi

11832
4, 1 triệu
 • Đảm bảo tất cả cơ sở kinh doanh Nestlé có hệ thống bảo vệ sức khỏe và an toàn cơ bản cho tất cả nhân viên.
  con-nguoi-tai-nestle-1
 • Tăng cường cân bằng giới trong lực lượng lao động của Nestlé.
  con-nguoi-tai-nestle-2
 • Cung cấp 20.000 cơ hội việc làm dành cho thanh niên dưới 30 tuổi tại Nestlé ở Châu Âu.
  con-nguoi-tai-nestle-3
 • Cung cấp chương trình đào tạo về Tạo Giá Trị Chung, dinh dưỡng (NQ) và sự bền vững môi trường cho nhân viên.
  con-nguoi-tai-nestle-4