Sort by
Sort by

Cộng đồng

cong-dong-nis-communities-landing

Giúp đỡ phát triển các cộng đồng thịnh vượng, vững mạnh

Tham vọng năm 2030 của chúng tôi là giúp cải thiện cuộc sống của 30 triệu người trong các cộng đồng kết nối trực tiếp với các hoạt động kinh doanh của Nestlé.

Cải thiện đời sống và phát triển các cộng đồng thịnh vượng bắt đầu từ giáo dục. Chúng tôi tin rằng trẻ em nên được đến trường, và hưởng sự giáo dục tử tế. Chúng tôi cũng tin vào việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái về mặt kinh tế và xã hội, để họ có thể trở nên thành công và tự lập. Trở thành một phần trong các cộng đồng mà Nestlé hoạt động đồng nghĩa với sự tôn trọng quyền của những ai làm cho và với Nestlé. Tôn trọng là nền tảng của các giá trị của Nestlé, và chúng tôi nhấn mạnh rằng các đối tác và nhà cung cấp của Nestlé cũng duy trì những tiêu chuẩn cao như vậy.

Công việc của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực và được hỗ trợ bởi những cam kết sau đây:

Nâng cao đời sống nông thôn

 • Tiến hành đánh giá cơ bản về phát triển nông thôn để hiểu được nhu cầu của nông dân
 • Cải thiện kinh tế trang trại của các nông dân là nhà cung cấp của Nestlé
 • Cải thiện sự sẵn có của thực phẩm và sự đa dạng trong chế độ ăn uống giữa các nông dân là nhà cung cấp của Nestlé
 • Tìm nguồn cung có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng của Nestlé và thúc đẩy bảo vệ động vật
 • Tiếp tục cải thiện chuỗi cung ứng cà phê xanh
 • Triển khai Nestlé Cocoa Plan với người nông dân trồng ca-cao

Tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền

 • Đánh giá và giải quyết các tác động về nhân quyền trong các hoạt động kinh doanh của Nestlé
 • Cải thiện sinh kế của người lao động và bảo vệ trẻ em trong chuỗi cung ứng nông sản của Nestlé
 • Nâng cao văn hoá liêm chính trong toàn tổ chức
 • Cung cấp cơ chế khiếu nại hiệu quả cho người lao động và các bên liên quan

Đẩy mạnh việc làm bền vững và đa dạng

 • Nâng cao cân bằng giới trong lực lượng lao động của Nestlé và trao quyền cho phụ nữ trên toàn bộ chuỗi giá trị
 • Tiến hành Sáng kiến Thanh niên Toàn cầu trên tất cả các hoạt động của Nestlé
 • Đào tạo về Các Nguyên Tắc Kinh Doanh, Dinh Dưỡng và Tính Bền Vững Môi Trường
 • Vận động cho môi trường làm việc lành mạnh và nhân viên khỏe mạnh hơn
 • Đảm bảo rằng tất cả nhân viên của Nestlé đều được bảo vệ bởi hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ được chứng nhận