Sort by
Sort by

Sáng kiến thanh niên toàn cầu

Tại Nestlé, chúng tôi tin rằng cộng đồng không thể thịnh vượng nếu họ không mang đến tương lai cho các thế hệ trẻ. Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) ước tính rằng cứ mỗi hai trong năm người trẻ đang bị thất nghiệp hoặc làm một công việc tạm bợ không có tương lai. Là một công ty toàn cầu, Nestlé quyết tâm giúp đỡ người trẻ phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm để họ có thể tìm được việc làm hay thành lập doanh nghiệp riêng cho mình.

Nestlé muốn trang bị cho thế hệ tiếp theo trở thành những người tiên phong sáng tạo trong công ty, những doanh nhân nông nghiệp, chủ doanh nghiệp thành công và những người có thể thay đổi cục diện bất kể trong lĩnh vực nào hay mức độ chuyên môn của họ. Điều đó sẽ giúp xây dựng các cộng đồng bền vững, thịnh vượng và hỗ trợ cho những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Đó là lý do tại sao chúng tôi mở rộng sáng kiến "Nestlé needs YOUth" bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị của Nestlé, từ tìm nguồn nguyên liệu thô cho đến sản xuất và phân phối sản phẩm.

Tham vọng của Nestlé

Tham vọng của Nestlé là giúp đỡ 10 triệu thanh niên trên toàn thế giới có thể tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế vào năm 2030.

Hành động của Nestlé

Trong suốt một thập kỷ qua, những hành động toàn cầu, địa phương và từ các nhãn hàng của Nestlé đã giúp hàng trăm nghìn thanh niên chuẩn bị cho công việc; đào tạo và hỗ trợ hơn 4 triệu nông dân toàn thế giới và phát triển kỹ năng kinh doanh cho 2 triệu phụ nữ.

Hướng đến tham vọng 2030 của Nestlé, chúng tôi sẽ tập trung và ba lĩnh vực chính:

Việc làm và khả năng tìm việc làm

Nestlé quyết tâm giúp đỡ thanh niên phát triển kỹ năng để họ có thể tìm được việc làm thông qua các hoạt động Tuyển Dụng, Đào Tạo, Hỗ Trợ và Trao Thêm Cơ Hội.

Doanh nhân nông nghiệp

Nestlé hỗ trợ nông dân trẻ cải thiện lợi ích kinh tế từ các vụ mùa và trở thành những nhà lãnh đạo trong nông nghiệp. Họ là những nông dân sẽ trồng nên nguyên liệu thô mà chúng tôi cần để làm ra sản phẩm. Chúng tôi muốn khuyến khích họ thông qua một thử thách trên nền tảng sáng kiến mở [email protected]é.

Tinh thần doanh nhân

Nestlé thúc đẩy tinh thần doanh nhân bằng cách xác định và bồi dưỡng tài năng kinh doanh của giới trẻ. Họ sẽ giúp Nestlé tiếp cận những thị trường và người tiêu dùng mới. Họ là những nhà đổi mới, những người sẽ tìm kiếm các giải pháp kinh doanh trong tương lai. Đọc thêm về câu chuyện "Doanh nghiệp của riêng tôi" của Comfort Dorkutso.