Sort by
Sort by

Hành tinh

hanh-tinh-nis-planet-landing

Quản lý tài nguyên cho các thế hệ tương lai

Tham vọng năm 2030 của chúng tôi là cố gắng giảm thiểu không có tác động vào môi trường

Là công ty thực phẩm và thức uống lớn nhất thế giới*, Nestlé có thể tạo ra nguồn tiêu dùng bền vững và quản lý tài nguyên cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi tập trung vào các nỗ lực giảm lượng nước sử dùng trên toàn bộ quy trình sản xuất, sử dụng các nguồn tài nguyên bền vững và có thể tái tạo cũng như hướng đến mục tiêu không còn lãng phí.

Công việc của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực và được hỗ trợ bởi những cam kết sau đây:

Quan tâm đến nguồn nước

Hành động vì biến đổi khí hậu

Bảo vệ môi trường

*Theo bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2017