Sort by
Sort by

Sự bền vững môi trường

Mục tiêu của Nestlé là không chỉ tạo ra những sản phẩm ngon miệng hơn và tốt cho sức khỏe hơn, mà còn vì một môi trường tốt hơn trong suốt chuỗi giá trị. Nhằm giúp chúng tôi cải thiện năng lực bảo vệ môi trường, chúng tôi đang tiến hành tiếp cận đánh giá chu kỳ sản phẩm.

Cam kết của chúng tôi

 • Cải thiện tính hiệu quả nguồn cung ứng trong hoạt động vận hành của chúng tôi.
  moi-truong-1
 • Cải thiện năng lực bảo vệ môi trường trên bao bì của chúng tôi.
  moi-truong-2
 • Đánh giá và tối ưu những tác động môi trường của sản phẩm Nestlé.
  moi-truong-3
 • Thể hiện sự lãnh đạo về vấn đề biến đổi khí hậu.
  moi-truong-4
 • Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
  moi-truong-5