Nestlé đang làm gì để giảm lượng đường trong sản phẩm của mình

Thông cáo báo chí

Chúng tôi cam kết giảm 5% lượng đường bổ sung trong các sản phẩm của mình vào năm 2020, để giúp mọi người sống lành mạnh hơn.

Từ năm 2000 đến 2013, chúng tôi đã giảm 32% lượng đường trong các sản phẩm của mình, với trọng tâm chính là thực phẩm dành cho trẻ em.

Năm 2014, chúng tôi cam kết giảm thêm 10% lượng đường vào năm 2016 trong các sản phẩm không đáp ứng tiêu chí dinh dưỡng của chúng tôi . Vào cuối năm 2016, chúng tôi đã giảm 39.000 tấn đường (tương đương 8%) trong các sản phẩm này.

Các tiêu chí về dinh dưỡng của chúng tôi dựa trên các khuyến nghị khoa học và sức khỏe cộng đồng từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và từ các cơ quan quốc tế cũng như cơ quan địa phương hàng đầu khác.

Bảy phần trăm trong tổng số các danh mục sản phẩm của chúng tôi (bao gồm một số sản phẩm hấp dẫn hơn), hiện không đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của chúng tôi về lượng đường, mặc dù so với các sản phẩm khác, các sản phẩm của chúng tôi vẫn còn lành mạnh hơn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giảm lượng đường trong thực phẩm và đồ uống càng nhanh càng tốt. Một số người cho rằng tiến độ của chúng tôi vẫn chưa đủ nhanh, nhưng chúng tôi cần phải thực hiện đúng vì chúng tôi quan niệm rằng, thực phẩm nên vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng.

Đọc thêm về cách chúng tôi giảm lượng đường trong các sản phẩm của mình: Chính sách Nestlé về đường.