Sort by
Sort by

Hành Chính

Không chỉ dừng lại với việc quản lý sự ra vào của mọi người. Điều tuyệt vời nhất là bạn luôn thấu hiểu trước nhu cầu của mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ trước khi chúng tôi cần. Bạn luôn hiểu rõ các chi tiết dù là nhỏ nhất.

Tại Nestlé, bạn cùng đồng nghiệp được tham gia vào các dự án góp phần vào sự phát triển của Công ty. Bạn là người giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt trong các hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.