Sort by
Sort by

Kỹ Thuật

Đội ngũ kỹ sư là những thành viên quan trọng trong Nestlé, họ không ngừng tư duy và mang đến các giải pháp nhằm cải tiến quy trình, chiến lược hoạt động và các dự án sản xuất.
Chịu trách nhiệm tổng thể về hoạt động của tài sản cố định, bộ phận Kỹ thuật tại Nestlé cung cấp chiến lược, khả năng quản trị, lãnh đạo và năng lực để đảm bảo nguồn lực của chúng tôi luôn duy trì được tính cạnh tranh, tuân thủ và an toàn. Nó đảm bảo rằng các tài sản mới và các tiêu chuẩn liên quan đến chúng, các sản phẩm, hệ thống và công nghệ được thiết kế và triển khai bằng các phương pháp hợp lý, chia sẻ, toàn diện, từ khâu thiết kế để vận hành. Hơn nữa, đội ngũ kỹ sư tại Nestlé cũng quản lý chương trình đầu tư vốn của tập đoàn.
Bạn cần gì để trở thành một kỹ sư tại Nestlé, và cơ hội nào đang chờ đợi bạn? Với danh mục đầu tư rộng rãi gồm các thương hiệu được yêu thích, sự cam kết cung cấp chất lượng tốt nhất và sự đa dạng về tài nguyên sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp theo nhiều hướng khác nhau, Nestlé có thể giúp tham vọng và sự quan tâm về việc cải tiến quy trình của bạn tạo được những ảnh hưởng tích cực.
Nếu bạn đã sẵn sàng mang niềm đam mê và ý tưởng của mình đến một tổ chức tầm cỡ thế giới luôn để cao tinh thần lãnh đạo và hợp tác, hãy bắt đầu khám phá những cơ hội của chúng tôi ngay hôm nay!

 

Khi còn là Trưởng phòng Bảo trì tại nhà máy Nestlé Trị An, tôi đã được mời tham dự buổi họp hàng tuần cùng với Ban Lãnh đạo Nhà máy, và trực tiếp lắng nghe, thảo luận về chính những định hướng sắp tới. Chính sự quan tâm này đã khiến tôi cảm thấy may mắn vì được trao cơ hội để hiểu rõ về các hoạt động chiến lược của công ty. Từ đó, tôi đã phải nỗ lực hết mình nhằm không phụ vào sự tin tưởng của mọi người.

Dung photo
Dung