Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tài Chính

Bộ phận Tài chính giúp thúc đẩy tăng trưởng của tổ chức, hỗ trợ các hoạt động vận hành chính của Công ty, tận dụng lợi thế cạnh tranh và luôn hoàn thành mục tiêu.


Chúng tôi hỗ trợ những kế hoạch đổi mới và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Tất nhiên, đội ngũ tài chính cũng giúp tối ưu hóa sự tăng trưởng, dòng tiền và lợi nhuận cho các cổ đông. Chúng tôi luôn thay đổi nhằm tạo ra giá trị lâu dài.


Bộ phận này quy tụ các chuyên gia trong các lĩnh vực từ Thuế đến Lương hưu, Quản lý rủi ro đến Thủ quỹ, Kiểm toán đến Thâu tóm & Phát triển Kinh doanh và Kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, chúng tôi còn có phòng Hỗ trợ đưa ra quyết định chuyên phụ trách các báo cáo quản trị. Vai trò của phòng ban này bao gồm từ đối tác hỗ trợ chiến lược đến việc kiểm soát chi phí tại nhà máy và tại các Bộ phận như Chuỗi cung ứng hoặc Kinh doanh.


Hãy tham gia vào đội ngũ Tài Chính để giúp chúng tôi quản lý và báo cáo tình hình kinh doanh của tổ chức, phân tích các vấn đề chiến lược và hoàn thành các dự án cụ thể. Bất kể lĩnh vực quan tâm của bạn là gì, bạn sẽ không bao giờ thiếu những thách thức và chắc chắn rằng ý tưởng và chuyên môn của bạn sẽ góp phần tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.

Phuong

“Khi còn là Trưởng phòng Bảo trì tại nhà máy Nestlé Trị An, tôi đã được mời tham dự buổi họp hàng tuần cùng với Ban Lãnh đạo Nhà máy, và trực tiếp lắng nghe, thảo luận về chính những định hướng sắp tới. Chính sự quan tâm này đã khiến tôi cảm thấy may mắn vì được trao cơ hội để hiểu rõ về các hoạt động chiến lược của công ty. Từ đó, tôi đã phải nỗ lực hết mình nhằm không phụ vào sự tin tưởng của mọi người."

Dũng