Sort by
Sort by

Công Nghệ Thông Tin

Bộ phận IS/IT toàn cầu của Nestlé, cung cấp cho tất cả các hoạt động kinh doanh của Nestlé trên toàn thế giới một nền tảng hệ thống hợp nhất, tích hợp và tiêu chuẩn nhằm mang lại hiệu quả cao. Các hệ thống mang lại lợi thế quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, từ việc vận chuyển đến sản xuất, nhân sự, tài chính, tiếp thị và bán hàng.
Là một phần của đội ngũ IS/IT, bạn sẽ giúp triển khai những công nghệ phù hợp một cách an toàn và tuân thủ, cũng như triển khai quy trình, mô hình dữ liệu và hệ thống, giúp hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh và các nền tảng phân tích và công nghệ hướng đến người tiêu dùng. Điều này sẽ giúp phát triển các kỹ năng SAP của bạn, cơ hội làm việc với các đồng nghiệp khác nhau và chung tay phát triển Nestlé.
Đội ngũ IS/IT của Nestlé cón nhiệm vụ xây dựng, triển khai và duy trì các giải pháp hàng đầu, từ ứng dụng di động đến các trang web của nhãn hàng. Chính đội ngũ này giúp chúng tôi giành chiến thắng bằng cách tận dụng công nghệ như là một phần của việc xây dựng các thương hiệu lớn, thu hút và làm hài lòng người tiêu dùng.
Tham gia vào đội ngũ Kỹ thuật, bạn có cơ hội thử thách bản thân trong lĩnh vực công nghệ và IS/IT, bao gồm quản lý và cung cấp các dịch vụ, đảm bảo tính hiệu quả về chi phí, cũng như thử thách về chuyên môn. Bạn cũng sẽ có cơ hội được ứng dụng các công nghệ mới nhất từ những nhà cung cấp hàng đầu như SAP, Microsoft và các đối tác Google, Facebook. Đây là cơ hội để sự nghiệp của bạn được nâng lên một tầm cao mới mang tính toàn cầu.