Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Management Trainee Program

Về chương trình Quản trị viên Tập sự Nestlé Việt Nam 2020


Về chương trình Quản trị viên Tập sự Nestlé Việt Nam 2020 Chương trình Quản trị viên Tập sự Nestlé Việt Nam là chương trình phát triển nghề nghiệp toàn diện, kết hợp giữa đào tạo từ thực tiễn và hướng dẫn trong công việc cho cá nhân hoặc theo nhóm, nhằm phát triển những nhà lãnh đạo tương lai với sự nhạy bén trong kinh doanh, khả năng lãnh đạo và những kĩ năng cần thiết.

Từ chương trình, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, có được sự tiến bộ vượt bậc trên con đường sự nghiệp và cơ hội tuyệt vời để tham gia vào đại gia đình Nestlé. Tham gia Chương trình Quản trị viên Tập sự Nestlé Việt Nam 2020, bạn sẽ phát huy tối đa tiềm năng của bản thân trên con đường sự nghiệp .

Điều kiện tham gia:
Application Requirements:
  •  Sinh viên năm cuối hoặc ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc
  • Điểm trung bình >7/10 hoặc tương đương
  • Có năng lực nhạy bén trong kinh doanh, có khả năng phê bình, tư duy, kĩ năng phân tích, tinh thần hợp tác cao khả năng và lãnh đạo tốt
  • Trình độ giao tiếp và ngoại ngữ tốt
  • Không ngại thử thách bản thân và khao khát cống hiến
  • Không ngừng đổi mới, dũng cảm và cởi mở để nắm bắt và dẫn dắt sự thay đổi
  • Có thể tham gia làm việc toàn thời gian từ tháng 5/2020
  • Hạn chót nộp đơn: 16/02/2020

Chương trình Quản trị viên Tập sự Nestlé Việt Nam

Nestlé Management Trainee Program