Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Danh sách trúng thưởng Chương trình khuyến mại MAGGI 85 Năm

Thông cáo báo chí
Thu, 04/02/2020 - 02:34
Chương trình khuyến mại MAGGI 85 Năm

Chương trình khuyến mại MAGGI 85 NĂM đã có những kết quả đầu tiên. Xin được chúc mừng những khách hàng may mắn !

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem Thể lệ Chương trình tại đây:
https://www.nestle.com.vn/vi/media/pressreleases/allpressreleases/the-le-ctkm-maggi-85-nam

Danh sách trúng thưởng (còn cập nhật)

Giải Vàng: Mỗi giải 01 chỉ vàng PNJ 24K

Danh sách trúng thưởng giải vàng

Giải trúng tự nhiên: Mã nạp điện thoại 10.000 VND

Danh sách trúng thưởng mã nạp điện thoại

Article Type