Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Danh sách trúng thưởng chương trình MAGGI THẦN TÀI GÕ CỬA 2021

Thông cáo báo chí

Chương trình khuyến mại MAGGI THẦN TÀI GÕ CỬA 2021 đã có những kết quả đầu tiên. Xin được chúc mừng những khách hàng may mắn !

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem Thể lệ Chương trình tại đây:
https://www.nestle.com.vn/vi/media/pressreleases/allpressreleases/the-le-ctkm-maggi-than-tai-go-cua-2021

Maggi Thần tài gõ cửa 2021 - thông báo kết quả

 

Đợt 2

STT Số điện thoại Ngày trúng Mã dự thưởng
1 0346739xxx 17/02/2021 TT4G3P5NA3
2 0972087xxx 17/02/2021 TT2Z8C3AW9
3 0826296xxx 17/02/2021 TT2U4V7DM4
4 0826296xxx 17/02/2021 TT2G7E9BR7
5 0829609xxx 17/02/2021 TT2N7A2UU2
6 0965969xxx 18/02/2021 TT2W9W4TV5
7 0939490xxx 18/02/2021 TT5M3G9GS3
8 0981510xxx 18/02/2021 TT5H4U2YW4
9 0584446xxx 18/02/2021 TT5R9F4UH9
10 0817801xxx 18/02/2021 TT8G8C8VB9
11 0963520xxx 19/02/2021 TT7H9V9WH3
12 0858082xxx 19/02/2021 TT6A2W5XR8
13 0981510xxx 19/02/2021 TT3W4M3SF6
14 0386973xxx 19/02/2021 TT7R2R4VR5
15 0902935xxx 19/02/2021 TT4K9G9BU8
16 0948335xxx 20/02/2021 TT4E3P9RD9
17 0948335xxx 20/02/2021 TT2S8T3GZ6
18 0906609xxx 20/02/2021 TT4V4B6PW4
19 0942628xxx 20/02/2021 TT7D3A7GZ8
20 0986265xxx 20/02/2021 TT7C2P7RK8
21 0368345xxx 21/02/2021 TT8U7C8VJ4
22 0989717xxx 21/02/2021 TT9Y9D2BG3
23 0977523xxx 21/02/2021 TT2M9J3ZT6
24 0935144xxx 21/02/2021 TT2V5U2PR5
25 0703554xxx 21/02/2021 TT8K2F6KY4
26 0934848xxx 22/02/2021 TT6J7U3CS3
27 0357987xxx 22/02/2021 TT9X8J7WT3
28 0334234xxx 22/02/2021 TT8W4P6WU4
29 0344601xxx 22/02/2021 TT7G9K5SR4
30 0562971xxx 22/02/2021 TT5B9C7WS5
31 0918076xxx 23/02/2021 TT6Y8D9YT5
32 0975400xxx 23/02/2021 TT2N7N2CX3
33 0795530xxx 23/02/2021 TTWY946MG3
34 0989717xxx 23/02/2021 TT9H4G8SH2
35 0764817xxx 23/02/2021 TT2X6H9HA7
36 0382483xxx 24/02/2021 TT3G5S3AN9
37 0986802xxx 24/02/2021 TT6S9H6TV2
38 0398316xxx 24/02/2021 TT8P3W8CD8
39 0939322xxx 24/02/2021 TT7V4C5VD3
40 0934814xxx 24/02/2021 TT3J6T8VN8
41 0933562xxx 25/02/2021 TT2E7S8GZ3
42 0905100xxx 25/02/2021 TT5W5Y5RZ3
43 0942062xxx 25/02/2021 TT3F3K5CF5
44 0902772xxx 25/02/2021 TT4A9M8VC5
45 0337373xxx 25/02/2021 TT6W2B5WE7

Đợt 1

STT Số điện thoại Ngày trúng Mã dự thưởng
1 0975780xxx 25/01/2021 TT8M7M5MG8
2 0908007xxx 25/01/2021 TT7Y3C3NF3
3 0908007xxx 25/01/2021 TT2D3A9SU7
4 0979883xxx 25/01/2021 TT2E7C4GJ2
5 0335842xxx 25/01/2021 TT2F9B2XG8
6 0946839xxx 26/01/2021 TT2N3B3ZH3
7 0988100xxx 26/01/2021 TT4T7G5BA9
8 0867568xxx 26/01/2021 TT8F7D9ST9
9 0935844xxx 26/01/2021 TT2M7R6CZ5
10 0911612xxx 26/01/2021 TT4A3J2DD4
11 0909822xxx 27/01/2021 TT8Y3P7NK4
12 0979513xxx 27/01/2021 TT2G4A5AX7
13 0984155xxx 27/01/2021 TT2E5D8MD5
14 0354227xxx 27/01/2021 TT8M3M2UU2
15 0398179xxx 27/01/2021 TT7N2S2ZN5
16 0903806xxx 28/01/2021 TT5N4F8WC3
17 0936298xxx 28/01/2021 TT7N3Y9XG5
18 0936298xxx 28/01/2021 TT3Z5N9FD7
19 0972242xxx 28/01/2021 TT8S6F3JW5
20 0788289xxx 28/01/2021 TT8B3T4SN4
21 0986816xxx 29/01/2021 TT2K8C4CR6
22 0865501xxx 29/01/2021 TT9V3E5GS5
23 0981510xxx 29/01/2021 TT2D5Y4TW4
24 0904445xxx 29/01/2021 TT3F9F2WP4
25 0367565xxx 29/01/2021 TT6T2W6BU5
26 0986962xxx 30/01/2021 TT9Z8V3MT9
27 0387733xxx 30/01/2021 TT8V8U3TU3
28 0393937xxx 30/01/2021 TT3T5T6JR5
29 0911369xxx 30/01/2021 TT9Y4Z6RB2
30 0708115xxx 30/01/2021 TT6Y8K3UA7
31 0948202xxx 31/01/2021 TT9N9G3UM9
32 0971840xxx 31/01/2021 TT5X3F7NE7
33 0364397xxx 31/01/2021 TT6Y8X8RB3
34 0934822xxx 31/01/2021 TT9C5V4BH2
35 0937221xxx 31/01/2021 TT7W4E4PU6
36 0919117xxx 01/02/2021 TT4G6P6SC5
37 0937188xxx 01/02/2021 TT9E9K2JJ7
38 0948513xxx 01/02/2021 TT6J9F2SC2
39 0983050xxx 01/02/2021 TT7T7A7NZ3
40 0937645xxx 01/02/2021 TT8F9M9CS8
41 0787757xxx 02/02/2021 TT9X7P5KC9
42 0795530xxx 02/02/2021 TT4X9F2UY6
43 0348268xxx 02/02/2021 TT8S8W8TP7
44 0967405xxx 02/02/2021 TT2U8D2PF4
45 0975849xxx 02/02/2021 TT2T3W4GF4
46 0976642xxx 03/02/2021 TT7K7P4PJ5
47 0355229xxx 03/02/2021 TT6C5V8DU3
48 0795530xxx 03/02/2021 TT4M5A3FN8
49 0565866xxx 03/02/2021 TT6B7N7VG8
50 0966972xxx 03/02/2021 TT4K5M5BA6
51 0337887xxx 04/02/2021 TT7C8C9MG2
52 0343459xxx 04/02/2021 TT5A4N4EG9
53 0963950xxx 04/02/2021 TT9Z9U5XP3
54 0972541xxx 04/02/2021 TT7H5F7DT4
55 0334088xxx 04/02/2021 TT5K6P6GH6
56 0346816xxx 05/02/2021 TT8V2G3HZ6
57 0916932xxx 05/02/2021 TT2T6K8TC4
58 0917630xxx 05/02/2021 TT3A8Z8RX6
59 0779677xxx 05/02/2021 TT7U4N8KY8
60 0904413xxx 05/02/2021 TT7E5G3TW8
61 0349886xxx 06/02/2021 TT2S7P2HR2
62 0985216xxx 06/02/2021 TT3K5C7TF2
63 0362332xxx 06/02/2021 TT9T2Z3BN6
64 0937058xxx 06/02/2021 TT7H2F8SY7
65 0867447xxx 06/02/2021 TT5V9C7NG2
66 0919439xxx 07/02/2021 TT3U8V5MT6
67 0916971xxx 07/02/2021 TT3S8D9DG8
68 4936388xxx 07/02/2021 TT7Y3H2RK2
69 0349639xxx 07/02/2021 TT4A7P8YM3
70 0932385xxx 07/02/2021 TT3J5X8FV7
71 0937839xxx 08/02/2021 TT3G2V4FG9
72 0939932xxx 08/02/2021 TT4C4W2ZA2
73 0942409xxx 08/02/2021 TT2W2V8GB9
74 0908007xxx 08/02/2021 TT9S6K2GJ5
75 0397012xxx 08/02/2021 TT5R2G3RN3
76 0349069xxx 09/02/2021 TT6Z3D3CE6
77 0346816xxx 09/02/2021 TT2X5P6SF7
78 0353435xxx 09/02/2021 TT2R3X6RK3
79 0902855xxx 09/02/2021 TT4X2S6FX4
80 0859157xxx 09/02/2021 TT8Y8X7YK9