Danh sách trúng thưởng Chương trình NESCAFÉ Tết 2021 - Lộc Mỗi Ngày

NESCAFÉ Tết 2021
Thông cáo báo chí

Chương trình khuyến mãi NESCAFÉ TẾT 2021 - LỘC MỖI NGÀY đã có những kết quả đầu tiên. Xin được chúc mừng những khách hàng may mắn nhận được LỘC MỖI NGÀY từ NESCAFÉ !

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem tại:
https://www.nestle.com.vn/media/pressreleases/allpressreleases/the-le-ctkm-nescafe-tet-2021

Giải Xe gắn máy Honda Sh mode 125 Phiên bản Thời trang (CBS)

STT Số điện thoại Ngày trúng Mã dự thưởng
01 0933155xxx 07-12-2020 PW34KFXK5
02 0334799xxx 08-12-2020 EZ7DF96QM
03 0344724xxx 09-12-2020 2TE6PLR6J
04 0832432xxx 10-12-2020 ZDBC4YL53
05 0966395xxx 11-12-2020 JB4A9USH2
06 0937208xxx 12-12-2020 9KZGRY3U6
07 0978695xxx 13-12-2020 DJUKN467H
08 0972799xxx 14-12-2020 X52KGAU3C
09 0974525xxx 15-12-2020 AXVSRW999
10 0862304xxx 16-12-2020 9WLPTY3T6
11 0916679xxx 17-12-2020 6FGF7B8AW
12 0708192xxx 18-12-2020 K83YBRZ3W
13 0378324xxx 19-12-2020 ZDY3B25CR
14 0935479xxx 20-12-2020 L83HGYF3Q
15 0394606xxx 21-12-2020 4M39EMHEU
16 0817623xxx 22-12-2020 6ESK35PXA
17 0934118xxx 23-12-2020 3AYDF9BH4
18 0375878xxx 24-12-2020 6FWK35VKZ
19 0332571xxx 25-12-2020 ZW8W9LM6U
20 0978175xxx 26-12-2020 X4YS9JME8
21 0988035xxx 27-12-2020 VUDT4FA53
22 0704489xxx 28-12-2020 LT8MSH69A
23 0914785xxx 29-12-2020 YJ34BSAA5
24 0789843xxx 30-12-2020 ZYTMNG999
25 0865917xxx 31-12-2020 9DXBFX3E6
26 0858504xxx 01-01-2021 45SBLZ9US
27 0378963xxx 02-01-2021 EE4G9CMS2
28 0356558xxx 03-01-2021 4WRH2U9XV
29 0393003xxx 04-01-2021 4MFN2C9PU
30 0973918xxx 05-01-2021 5K6QEYHL6
31 0978407xxx 06-01-2021 83UTV3CJR
32 0969040xxx 07-01-2021 JZRT4FS53
33 0357183xxx 08-01-2021 XW34GMQE5
34 0349737xxx 09-01-2021 6MXQ35PSA
35 0977244xxx 10-01-2021 BXZV4UE53
36 0378364xxx 11-01-2021 CENG4SS53
37 0987904xxx 12-01-2021 L52NVBK3Q
38 0839345xxx 13-01-2021 GD4ABN6G3
39 0917672xxx 14-01-2021 QCRM6R74P
40 0336248xxx 15-01-2021 AF34BHTX5
41 0346362xxx 16-01-2021 9VAQ63SJQ
42 0984468xxx 17-01-2021 HF7YA96KS
43 0385450xxx 18-01-2021 PG34GDQR5
44 0918601xxx 19-01-2021 45WFNU9NU
45 0985576xxx 20-01-2021 RK9TCJA45
46 0359149xxx 21-01-2021 VH34UTSJ5
47 0703668xxx 22-01-2021 NUDC63ZP9
48 0966060xxx 23-01-2021 3DWVC9UN4
49 0339261xxx 24-01-2021 4R39BVQPZ
50 0971702xxx 25-01-2021 3S9CFP9ZC
51 0779961xxx 26-01-2021 MB8B24ZYT
52 0799307xxx 27-01-2021 HQF6Z5C4A
53 0815782xxx 28-01-2021 4CRJ2U9NZ
54 0984448xxx 29-01-2021 DGDW643EX
55 0915971xxx 30-01-2021 5T6GQCWU6
56 0356862xxx 31-01-2021 BB665BFSB
57 0327452xxx 01-02-2021 LSRWP467S
58 0935798xxx 02-02-2021 39XKPQ9MF
59 0378153xxx 03-02-2021 T83BUY7JB
60 0349685xxx 04-02-2021 MRLHM24Y7
61 0988404xxx 05-02-2021 4VH6AJE7E
62 0774386xxx 06-02-2021 Y52KFBF3T
63 0379364xxx 07-02-2021 S9M6YADY3
64 0363361xxx 08-02-2021 39JZJE9FQ
65 0368811xxx 09-02-2021 6QRJ35WKC
66 0916781xxx 10-02-2021 29AE5VTDC
67 0387675xxx 11-02-2021 HFW6L5X4U
68 0989369xxx 12-02-2021 3G9JRB9WA
69 0985913xxx 13-02-2021 83JYR3KJL
70 0327848xxx 14-02-2021 29KH5XWNZ

 

Giải lì xì Cước điện thoại di động (Top up) trị giá 20.000VNĐ

Danh sách trúng thưởng Cước điện thoại di động (Top up) trị giá 20.000VNĐ