Sort results by
Sort results by

Thể lệ chương trình khuyến mãi Mua MAGGI, Nhận quà Khởi sắc

CTKM Mua Maggi Nhận quà khởi sắc
Thông cáo báo chí

1. Tên chương trình khuyến mại: Mua MAGGI, Nhận quà Khởi sắc

2. Địa bàn (phạm vi): Tại các siêu thị có tên trong danh sách đính kèm

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình tặng hàng hoá không thu tiền (có kèm theo việc mua hàng)

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/01/2022 đến ngày 29/01/2022 hoặc cho đến khi hết hàng hóa, dịch vụ khuyến mại/hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm Maggi (trừ các sản phẩm đã có sẵn hàng tặng đính kèm)

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: TChảo chống dính Elmich 22cm, Lốc sữa Milo ít đường 4x180ml, Mã nạp tiền điện thoại trị giá 10.000 VNĐ

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Người tiêu dùng có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có mua sản phẩm khuyến mại trong thời gian khuyến mại.

8. Cơ cấu giải thưởng:

Hàng hóa dùng để khuyến mại

Số lượng

Mã nạp tiền điện thoại trị giá 10.000 VNĐ

49.100

Lốc sữa Milo ít đường 4x180ml

25.900

Chảo chống dính Elmich 22cm

10.000

 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hàng hóa dùng để khuyến mại

Số lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Tổng giá trị

Mã nạp tiền điện thoại trị giá 10.000

49.100

10.000

491.000.000

Lốc sữa Milo ít đường 4x180ml

25.900

26.500

686.350.000

Chảo chống dính Elmich 22cm

10.000

47.000

470.000.000

Tổng cộng

1.647.350.000

 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

Từ ngày 08/01/2022 – 29/01/2022 hoặc cho tới khi hết quà tặng (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước), khách hàng mua hàng tại các siêu thị (có tên trong danh sách đính kèm) với giá trị các sản phẩm Maggi (trừ các sản phẩm đã có sẵn hàng tặng đính kèm) từ 49.000 VNĐ, 99.000 VNĐ hoặc 199.000 VNĐ trở lên trên tổng giá trị của hóa đơn mua hàng, sẽ được nhận quà tặng tương ứng như sau:

Giá trị sản phẩm Maggi trong đơn hàng

Hàng hoá dùng để khuyến mại

Mua sản phẩm Maggi có giá trị từ 49.000 VNĐ trở lên

Mã nạp tiền điện thoại trị giá 10.000 VNĐ

Mua sản phẩm Maggi có giá trị từ 99.000 VNĐ trở lên

Lốc sữa Milo ít đường 4x180ml

Mua sản phẩm Maggi có giá trị từ 199.000 VNĐ trở lên

Chảo chống dính Elmich 22cm

 

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình(Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)): Không có

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.