Sort by
Sort by

Các cột mốc quan trọng


1866    Thành lập Công ty Sữa Đặc Anglo-Swiss
1867    Ngũ cốc trẻ sơ sinh của ông Henri Nestlé được phát triển
1905    Công ty Sữa Đặc Nestlé và Anglo Swiss (tên mới sau khi sát nhập)
1929    Sát nhập với công ty sô-cô-la của Thụy Sỹ là Peter-Cailler-Kohler
1934    Giới thiệu sản phẩm Milo
1938    Giới thiệu sản phẩm Nescafé
1947    Công ty Nestlé Alimentana (tên mới sau khi sát nhập với Maggi)
1948    Giới thiệu sản phẩm Nestea và Nesquik
1969    Vittel (ban đầu chỉ có vốn chủ sở hữu)
1971    Sát nhập với Ursina-Franck.
1973    Stouffer’s (với sản phẩm Lean Cuisine)
1974    L’Oréal (liên danh).

1977    Tập đoàn Nestlé (tên công ty mới)

            Alcon
1981    Galderma (liên doanh với L’Oréal – sau đó hoàn tất sát nhập vào năm 2014)
1985    Carnation (với sản phẩm Coffee-mate và Friskies)
1986    Thành lập Nestlé Nespresso và Herta
1988    Buitoni-Perugina, Rowntree (với sản phẩm KitKat)
1990    Cereal Partners Worldwide (liên doanh với General Mills)
1991    Beverage Partners Worldwide (liên doanh với Coca-Cola)
1992    Perrier (với sản phẩm Poland Spring)
1993    Thành lập Nestlé Sources Internationales (đổi thành Nestlé Waters năm 2002)
1997    Thành lập Đơn vị Kinh doanh Chiến lược Nutrition (đổi thành Nestlé Nutrition năm 2006)
1998    San Pellegrino và Spillers Petfoods
            Giới thiệu Nestlé Pure Life
2000    PowerBar
2001    Ralston Purina
2002    Schöller, Chef America
            Dairy Partners Americas (liên doanh với Fonterra)
            Laboratoires innéov (liên doanh với L'Oréal)
2003    Mövenpick và Dreyer’s
2005    Wagner
2006    Thành lập Đơn Vị Kinh Doanh Chiến Lược FoodServices (2009 đổi thành Nestlé Professional)
             Lactalis Nestlé Produits Frais (associate)
            Jenny Craig (disposed in 2013), Uncle Tobys, Delta Ice Cream
2007    Novartis Medical Nutrition, Gerber, Henniez
2008    Ruzanna
2010    Mua lại mảng pizza đông lạnh của Kraft Food, Waggin’Train, Malher, Technocom, Vitaflo
2011    Thành lập Nestlé Health Science và Viện Khoa Học Sức Khỏe Nestlé
            Đối tác với Yinlu, Hsu Fu Chi tại Trung Quốc
2012    Wyeth Nutrition
2013    Pamlab
2014    Thành lập Nestlé Skin Health
2015    Giới thiệu thương hiệu sô-cô-la siêu cao cấp đầu tiên Cailler trên toàn cầu