Sort by
Sort by

Không chỉ dừng lại ở việc chung tay quản lý nguồn nước, Nestlé còn đặt mục tiêu đóng góp vào việc tái tạo và phục hồi vòng tuần hoàn nước.

Bảo vệ chất lượng của nguồn nước tự nhiên và bảo tồn nguồn nước gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển bền vững theo hướng tái sinh. Chúng tôi sử dụng nước cho tất cả các hoạt động của mình xuyên suốt chuỗi cung ứng và trong sản xuất. Chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình trong việc giúp đảm bảo việc tiếp cận đủ nguồn nước sạch cho cộng đồng.​

Tại Nestlé, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất tại nhà máy và xuyên suốt chuỗi cung ứng trong sản xuất nông nghiệp.​

QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC

Sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất là một trong những chương trình chính được đẩy mạnh nhằm bảo vệ tài nguyên nước. Tại Nestlé Việt Nam và La Vie, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nước tại các nhà máy, đồng thời đóng góp các sáng kiến và giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng nước; thu gom, xử lý và tái sử dụng nước, nhờ đó tỷ lệ tiết kiệm nước được cải thiện qua mỗi năm.

Các sáng kiến tiết kiệm nước còn được chia sẻ đến đối tác và cộng đồng. Trong đó, với chương trình NESCAFÉ Plan của Nestlé Việt Nam, thông qua kỹ thuật tưới tiêu dễ thực hành, người nông dân trồng cà phê hiện có thể tiết kiệm được hơn 40% lượng nước mà vẫn đạt được năng suất cây trồng như mong muốn. La Vie cũng chia sẻ các giải pháp tiết kiệm nước đến các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác để cùng nhau sử dụng nước hiệu quả.

Với tham vọng “Không tạo ra tác động tiêu cực lên môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến 2030” của Tập đoàn Nestlé và mục tiêu tạo tác động tích cực đến nguồn nước tại địa phương, Nestlé Việt Nam và La Vie sẽ tiếp tục đưa ra các sáng kiến để cùng cộng đồng góp phần đảm bảo sự bền vững của các nguồn nước tự nhiên, cả về lượng và chất.