Sort by
Sort by

Không chỉ dừng lại ở việc chung tay quản lý nguồn nước, Nestlé còn đặt mục tiêu đóng góp vào việc tái tạo và phục hồi vòng tuần hoàn nước.

Bảo vệ chất lượng của nguồn nước tự nhiên và bảo tồn nguồn nước gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển bền vững theo hướng tái sinh. Chúng tôi sử dụng nước cho tất cả các hoạt động của mình xuyên suốt chuỗi cung ứng và trong sản xuất. Chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình trong việc giúp đảm bảo việc tiếp cận đủ nguồn nước sạch cho cộng đồng.

Tại Nestlé, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất tại nhà máy và xuyên suốt chuỗi cung ứng trong sản xuất nông nghiệp.​

Sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất là một trong những chương trình chính được đẩy mạnh nhằm bảo vệ tài nguyên nước. Tại Nestlé Việt Nam và La Vie, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nước tại các nhà máy, đồng thời đóng góp các sáng kiến và giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng nước; thu gom, xử lý và tái sử dụng nước, nhờ đó tỷ lệ tiết kiệm nước được cải thiện qua mỗi năm.

CÙNG CỘNG ĐỒNG SỬ DỤNG NƯỚC HIỆU QUẢ

 
Tầm nhìn Nestlé đến 2025 góp phần tác động tích cực đến nguồn nước địa phương
 

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hợp Quốc, ngành nông nghiệp sử dụng 69% tổng lượng tiêu thụ nước ngọt toàn cầu, chủ yếu cho tưới tiêu; công nghiệp (bao gồm sản xuất điện và năng lượng) chiếm 19%; nước cho sinh hoạt chiếm 12%. Tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu thực phẩm tăng cao đòi hỏi đẩy mạnh sản xuất thực phẩm, biến đổi khí hậu cùng một số yếu tố khác sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước ngọt trên thế giới.

Theo đó, các sáng kiến được Nestlé Việt Nam, La Vie thực hiện chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.

Cụ thể, ở khu vực Tây Nguyên, điều kiện khan hiếm nước ngọt xảy ra ngày càng thường xuyên, chương trình Nescafé Plan của Nestlé Việt Nam triển khai từ năm 2011 đến nay đã giúp gần 35.000 hộ nông dân giảm 40%-65% lượng nước trong canh tác cà phê mà vẫn đảm bảo năng suất cây trồng. Dự án cũng giúp người nông dân giảm 20% lượng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu sử dụng, từ đó cải thiện chất lượng đất trồng và hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Không chỉ dừng lại ở việc chung tay quản lý nguồn nước, tập đoàn Nestlé đặt mục tiêu đến năm 2025 góp phần tạo tác động tích cực đến nguồn nước tại những khu vực mà các thành viên trong lĩnh vực nước của Nestlé đang hoạt động.

Theo đó, Nestlé đã công bố kế hoạch đầu tư 120 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 130 triệu đô la Mỹ) để thực hiện hơn 100 dự án trên toàn cầu, nhằm đóng góp vào việc tái tạo và phục hồi vòng tuần hoàn nước. Trong đó, nhiều giải pháp dựa trên thiên nhiên được triển khai, như tái trồng rừng để hạn chế xói mòn, phục hồi vùng đất ngập nước nhằm bổ sung nước ngầm,… Dự kiến, La Vie, Nestlé Việt Nam sẽ thực hiện các sáng kiến hướng đến mục tiêu này.

Góp phần thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững:

Nestlé góp phần phát triển bền vững các hoạt động sản xuất

*Lưu ý: Các thông tin trên được trích lục trong từ các hệ thống quản lý nội bộ của Công ty Nestlé Việt Nam tính đến năm 2022