Sort by
Sort by

Thông báo về Quyền riêng tư của Nestlé

For English version

Ngày có hiệu lực: 01/06/2023

PHẠM VI CỦA THÔNG BÁO NÀY

Vui lòng đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư này (“Thông báo”) để hiểu các chính sách, tiêu chuẩn thực hành và cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Thông báo này áp dụng đối với các cá nhân tương tác với các dịch vụ của Nestlé với tư cách người tiêu dùng (“bạn”). Thông báo này giải thích cách Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (“Nestlé”, “Chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Thông báo này cũng cho bạn biết cách thức mà bạn có thể truy cập, cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình và đưa ra quyết định Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được sử dụng như thế nào.

Thông báo này bao gồm các hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến của chúng tôi, bao gồm Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi thu thập thông qua các kênh khác nhau như trang web, ứng dụng, mạng xã hội của bên thứ ba, Dịch vụ Hỗ trợ Người tiêu dùng, các điểm bán hàng và các sự kiện. Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể tập hợp dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác nhau (trang web, sự kiện trực tiếp). Như là một phần của hoạt động này,chúng tôi tổng hợp Dữ liệu Cá nhân đã được các công ty Nestlé hoặc đối tác khác nhau của Nestlé thu thập ban đầu. Vui lòng xem Phần 9 để biết cách phản đối việc đó.

Nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân cần thiết (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ rõ cho bạn, ví dụ, bằng cách nêu rõ thông tin này trên các mẫu đăng ký của chúng tôi), Chúng tôi không thể cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ của mình. Thông báo này có thể thay đổi tùy từng thời điểm (xem Phần 11).

Thông báo này cung cấp thông tin quan trọng về các vấn đề:

 1. NGUỒN CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN
 2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH THU THẬP
 3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM
 4. COOKIE HOẶC CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ, TỆP LOG VÀ WEB BEACONS
 5. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
 6. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
 7. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 8. LƯU TRỮ VÀ/HOẶC CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
 9. QUYỀN CỦA BẠN
 10. LỰA CHỌN CỦA BẠN VỀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
 11. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY
 12. NGƯỜI QUẢN LÝ DỮ LIỆU & THÔNG TIN LIÊN LẠC

1. NGUỒN CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông báo này áp dụng đối với Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn, bằng các phương pháp được mô tả dưới đây (xem Phần 2), từ các nguồn sau:

Các trang web của Nestlé. Các trang web hướng đến người tiêu dùng được vận hành bởi hoặc cho Nestlé, bao gồm các trang mà Chúng tôi vận hành thuộc các miền (domain)/URL của mình và các trang web thu nhỏ mà Chúng tôi chạy trên các mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook (“Trang web”).

Trang web/ứng dụng di động của Nestlé. Các trang hoặc ứng dụng di động hướng đến người tiêu dùng được vận hành bởi hoặc cho Nestlé, chẳng hạn như các ứng dụng dùng cho điện thoại thông minh.

Email, tin nhắn điện thoại hoặc các tin nhắn điện tử khác Tương tác giữa bạn và Nestlé bằng truyền thông điện tử.

Nestlé CES. Liên lạc với Dịch vụ Kết nối Người Tiêu dùng (“CES”) của chúng tôi.

Mẫu đăng ký trực tiếp. Các mẫu đăng ký trên giấy hoặc đơn điện tử và các hình thức tương tự mà Chúng tôi thu thập, ví dụ như thư qua đường bưu điện, quảng cáo tại cửa hàng, các cuộc thi, sự kiện và hoạt động quảng bá khác.

Tương tác mang tính quảng cáo. Các tương tác với quảng cáo của chúng tôi (ví dụ, nếu bạn tương tác với một trong các quảng cáo của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, chúng tôi có thể nhận được thông tin về tương tác đó).

Dữ liệu mà Chúng tôi tạo ra. Trong quá trình tương tác với bạn, chúng tôi có thể tạo lập Dữ liệu Cá nhân về bạn (ví dụ như hoạt động mua bán của bạn từ các trang web của chúng tôi).

Dữ liệu từ các nguồn khác. Các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook, Google), nghiên cứu về thị trường (nếu phản hồi không được cung cấp ẩn danh), bên thứ ba thu thập dữ liệu, các đối tác quảng cáo của Nestlé, các nguồn mở và dữ liệu có được khi chúng tôi mua lại các công ty khác.

Trở lại đầu trang

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN VỀ BẠN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH THU THẬP

Tùy theo cách thức bạn tương tác với Nestlé (trực tuyến, ngoại tuyến, qua điện thoại, v.v…), Chúng tôi sẽ thu thập từ bạn nhiều loại thông tin khác nhau, như được trình bày dưới đây.

2.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản:

Thông tin liên lạc cá nhân. Bao gồm bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho phép Chúng tôi liên lạc với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, thông tin mạng xã hội hoặc số điện thoại của bạn.

Thông tin đăng nhập tài khoản. Bất kỳ thông tin cần thiết nào để bạn có thể truy cập vào hồ sơ tài khoản của mình. Ví dụ như ID đăng nhập/địa chỉ email, tên hiển thị, mật khẩu không thể khôi phục, và/hoặc câu hỏi bảo mật và câu trả lời.

Thông tin nhân khẩu học và sở thích. Bất kỳ thông tin nào mô tả các đặc điểm về nhân khẩu và hành vi của bạn. Ví dụ như ngày sinh, tuổi hoặc độ tuổi, giới tính, sản phẩm ưa thích, sở thích và những điều quan tâm, thông tin gia đình hoặc phong cách sống.

Thông tin từ máy tính/thiết bị di động. Bất kỳ thông tin nào về hệ thống máy tính hoặc thiết bị công nghệ khác mà bạn sử dụng để truy cập một trong số các trang Web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP được sử dụng để kết nối máy tính hoặc thiết bị của bạn với Internet, loại hệ điều hành, loại và phiên bản trình duyệt web. Nếu bạn truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của Nestlé bằng thiết bị di động như điện thoại thông minh, thông tin được thu thập, nếu được phép, cũng sẽ bao gồm ID duy nhất của thiết bị của bạn, ID quảng cáo, và các dữ liệu thiết bị di động tương tự.

Các trang web/Thông tin sử dụng truyền thông. Khi bạn truy cập và tương tác với các trang web hoặc bản tin của chúng tôi, Chúng tôi sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập những thông tin nhất định về hoạt động của bạn. Các thông tin này bao gồm: những đường dẫn nào bạn đã nhấn vào, trang hoặc nội dung nào bạn đã xem và xem trong bao lâu, thông tin và số liệu thống kê tương tự về tương tác của bạn, chẳng hạn như số lần phản hồi nội dung bài viết, các lỗi tải xuống và thời gian truy cập một số trang nhất định. Thông tin này được thu thập nhờ các công nghệ tự động như cookie và web beacons, và sử dụng dịch vụ truy vết của bên thứ ba để phân tích và quảng cáo. Bạn có quyền phản đối việc sử dụng các công nghệ như vậy, để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Phần 4.

Nghiên cứu thị trường & phản hồi của người tiêu dùng. Bất kỳ thông tin nào về trải nghiệm sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn tự nguyện chia sẻ với Chúng tôi.

Nội dung do người tiêu dùng tạo ra. Nội dung bất kỳ nào mà bạn tạo ra và sau đó chia sẻ với Chúng tôi trên các mạng xã hội của bên thứ ba hoặc tải lên một trong các trang Web hoặc ứng dụng của chúng tôi, bao gồm việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook. Ví dụ như hình ảnh, video, câu chuyện cá nhân, hoặc nội dung tương tự. Khi được cho phép, Chúng tôi sẽ thu thập và tiết lộ nội dung do người tiêu dùng tạo ra liên quan đến những hoạt động khác nhau, bao gồm các cuộc thi và hoạt động quảng bá, các tính năng trang web cộng đồng, tương tác của người tiêu dùng, kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.

Thông tin từ mạng xã hội của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ công khai trên mạng xã hội của bên thứ ba hoặc thông tin trên hồ sơ của bạn trên mạng xã hội của bên thứ ba (như Facebook) và bạn cho phép mạng xã hội đó chia sẻ với Chúng tôi. Ví dụ như thông tin tài khoản cơ bản của bạn (tên, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, thành phố đang sinh sống, ảnh đại diện, ID người dùng, danh sách bạn bè, v.v...) và bất kỳ thông tin hoặc hoạt động khác mà bạn cho phép mạng xã hội của bên thứ ba chia sẻ. Chúng tôi nhận được thông tin (hoặc một phần thông tin) hồ sơ của bạn trên mạng xã hội của bên thứ ba mỗi khi bạn tải xuống hoặc tương tác với ứng dụng web của Nestlé trên mạng xã hội bên thứ ba như Facebook, mỗi khi bạn sử dụng tính năng mạng xã hội đã được tích hợp vào trang của Nestlé (như chức năng Liên kết Facebook) hoặc mỗi khi bạn tương tác với Chúng tôi qua một mạng xã hội của bên thứ ba. Để hiểu thêm về cách Nestlé có được thông tin của bạn từ mạng xã hội của bên thứ ba hoặc để lựa chọn không chia sẻ những thông tin từ mạng xã hội đó, vui lòng truy cập trang web mạng xã hội bên thứ ba liên quan.

Các cuộc gọi đến Dịch vụ Kết nối Người tiêu dùng. Quá trình trao đổi với Phòng Dịch vụ Người Tiêu dùng (CES) có thể được ghi âm hoặc theo dõi, tuân thủ theo luật hiện hành, để phục vụ cho mục đích điều hành nội bộ (chẳng hạn như nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hoặc đào tạo). Các thông tin về thẻ thanh toán sẽ không được lưu lại. Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu, bạn sẽ được thông tin về việc ghi âm khi cuộc gọi bắt đầu.

2.2. Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm:

Thông tin về vị trí địa lí. Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí địa lí để hoàn thành các đơn đặt hàng và/hoặc các giao dịch mà bạn và Nestlé đã thỏa thuận (ví dụ như việc trao thưởng trong các Chương trình tiếp thị, v.v.).

Thông tin Thanh toán và Tài chính. Bất kỳ thông tin nào mà Chúng tôi cần để hoàn thành đơn đặt hàng, hoặc thông tin bạn sử dụng để mua hàng, chẳng hạn như các thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng (tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, v.v...) hoặc các hình thức thanh toán khác (nếu có). Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi cũng sẽ xử lý các khoản thanh toán và thông tin tài chính theo luật, quy định và tiêu chuẩn an ninh hiện hành chẳng hạn như Bộ Tiêu Chuẩn Bảo Mật Dữ Liệu Thẻ Thanh Toán (PCI DSS).

Xin lưu ý rằng chúng theo quy định của pháp luật, chúng tôi cần có sự chấp thuận rõ ràng một cách tự nguyện của bạn trước về việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm (ví dụ như nhằm mục đích thực hiện giao dịch đã thỏa thuận giữa bạn và Nestlé). Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn cho mục đích khác thì việc này sẽ dựa trên các cơ sở pháp lý như sau: (i) phát hiện và ngăn ngừa tội phạm (bao gồm ngăn chặn hành vi lừa đảo); và (ii) tuân thủ pháp luật hiện hành.

Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ người dưới 18 tuổi cho các mục đích truyền thông tiếp thị.

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới độ tuổi 16. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã vô tình thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa dữ liệu cá nhân của đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Tuy nhiên, Nestlé có thể thu thập dữ liệu cá nhân về trẻ em dưới 16 tuổi trực tiếp từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp với sự đồng ý rõ ràng của người đó theo các quy định pháp luật có liên quan.

Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ người dưới 18 tuổi cho các mục đích truyền thông tiếp thị.

Trở lại đầu trang

4. COOKIE/CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ, TỆP LOG VÀ WEB BEACONS

Cookie/Công nghệ Tương tự. Vui lòng xem phần Thông báo Cookie để biết cách quản lý các tùy chỉnh cookie và biết thông tin chi tiết về các cookie mà Chúng tôi sử dụng và mục đích sử dụng.

Tệp Log. Chúng tôi thu thập thông tin dưới dạng các tệp log ghi nhận hoạt động trên trang web và thu thập số liệu thống kê về thói quen lướt web của bạn. Các đầu mục thông tin đó được tự động tạo ra để giúp Chúng tôi khắc phục lỗi, nâng cao hiệu suất và duy trì an ninh cho trang Web của mình.

Web Beacon. Web Beacon (còn gọi là “web bug”) là các chuỗi lệnh chuyển tải hình ảnh trên một trang web hoặc trong email nhằm mục đích chuyển dữ liệu về cho Chúng tôi. Thông tin được thu thập qua các web beacons bao gồm địa chỉ IP, thông tin về cách mà bạn tương tác với chiến dịch qua thư điện tử (ví dụ như email đã được mở lúc nào, bạn đã chọn đường dẫn nào trong email, v.v...). Chúng tôi sẽ sử dụng các web beacons trên trang web của mình hoặc chèn vào các emails mà Chúng tôi gửi cho bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin web beacons cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo lượng truy cập trang, đếm số lượt truy cập, quảng cáo, kiểm tra và báo cáo email, cũng như cá nhân hóa.

Trở lại đầu trang

5. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích chăm sóc khách hàng, bao gồm các hoạt động được nêu ở bảng dưới đây. Xin lưu ý rằng không phải tất cả hoạt động sử dụng dưới đây sẽ liên quan đến từng cá nhân.

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Lý do

Lợi ích hợp pháp

Phục vụ người tiêu dùng. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho hoạt động phục vụ người tiêu dùng, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu của bạn. Điều này thường đòi hỏi chúng tôi phải sử dụng một số thông tin liên lạc cá nhân nhất định và thông tin về lý do cho yêu cầu của bạn (ví dụ như tình trạng đơn hàng, vấn đề kỹ thuật, câu hỏi/phàn nàn về sản phẩm, câu hỏi chung, v.v...).

 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Cải thiện và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Nâng cao tính hiệu quả

Cuộc thi, hoạt động tiếp thị và chương trình quảng bá khác. Với sự chấp thuận của bạn (khi có yêu cầu), Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp đến bạn các thông tin về hàng hóa/dịch vụ (ví dụ như truyền thông tiếp thị hoặc chiến dịch tiếp thị hoặc quảng bá). Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách như email, quảng cáo, tin nhắn SMS, cuộc gọi thoại và gửi thư bưu điện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, với tư cách là khách hàng của chúng tôi, bạn có thể nhận được các thông tin quảng cáo hằng tháng và/hoặc hằng quý. Một số chiến dịch và chương trình quảng bá của chúng tôi chạy trên trang web của bên thứ ba và/hoặc mạng xã hội. Việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn nói trên mang tính tự nguyện, có nghĩa là bạn có thể phản đối (hoặc rút lại chấp thuận của mình tại một số quốc gia) việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho hoạt động này. Để biết thêm chi tiết về cách thay đổi lựa chọn của bạn về truyền thông tiếp thị, vui lòng xem Phần 910 dưới đây. Để biết thêm về các cuộc thi và đợt quảng bá khác của chúng tôi, vui lòng xem các quy tắc và thông tin chính thức được công bố theo từng cuộc thi/đợt quảng bá.

 • Có sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu)
 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Tìm ra sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi bạn có thể quan tâm và thông tin đến bạn
 • Xác định nhóm người tiêu dùng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mới

Mạng xã hội của bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn tương tác với các tính năng mạng xã hội của bên thứ ba, ví dụ như chức năng “Like”, để đưa ra các quảng cáo và kết nối với bạn trên mạng xã hội của bên thứ ba. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách các tính năng đó hoạt động, hồ sơ dữ liệu về bạn mà Chúng tôi có được, và biết cách để chọn bỏ bằng việc xem lại các thông báo về quyền riêng tư của các mạng xã hội bên thứ ba liên quan. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tùy chỉnh và cung cấp thông tin cho bạn, bao gồm cả hình thức liên lạc thông qua mạng xã hội, dựa trên sở thích và sự tương tác của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cá nhân hóa (ngoại tuyến và trực tuyến). Với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu), Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để (i) phân tích sở thích và thói quen của bạn, (ii) dự đoán nhu cầu của bạn dựa trên phân tích về hồ sơ thông tin của bạn, (iii) cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi; (iv) bảo đảm rằng nội dung của trang web/ứng dụng của chúng tôi được tối ưu hóa cho bạn và cho máy tính hoặc thiết bị của bạn; (v) cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo hướng đối tượng, và (vi) cho phép bạn sử dụng các tính năng mang tính tương tác, khi bạn lựa chọn. Ví dụ, Chúng tôi ghi nhớ ID/địa chỉ email đăng nhập hoặc tên hiển thị của bạn để bạn có thể nhanh chóng đăng nhập vào lần sau khi truy cập trang của chúng tôi hoặc để bạn có thể nhanh chóng tìm lại được các mặt hàng mà bạn đã cho vào giỏ hàng. Dựa trên loại thông tin này, và với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu), Chúng tôi cũng đưa ra cho bạn các nội dung hoặc đợt quảng bá cụ thể của Nestlé đã được điều chỉnh phù hợp với mối quan tâm của bạn. Việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn mang tính tự nguyện, có nghĩa là bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho hoạt động này. Để biết thông tin chi tiết về cách chọn bỏ, xem Phần 10 dưới đây.

 
 • Với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu)
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Tìm ra sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi mà bạn có thể quan tâm và thông tin đến bạn
 • Xác định nhóm người tiêu dùng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mới

Hoàn thành đơn hàng. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để xử lý và giao hàng các đơn hàng của bạn, thông tin cho bạn về tình trạng đơn hàng, xác minh địa chỉ chính xác và danh tính, cũng như các hoạt động chống lừa đảo khác. Điều này bao gồm

Hoạt động chung khác (ví dụ như nghiên cứu nội bộ hoặc nghiên cứu thị trường, phân tích, bảo mật). Theo pháp luật hiện hành, Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh chung khác, như duy trì tài khoản của bạn, tiến hành nghiên cứu nội bộ hoặc nghiên cứu thị trường và đo tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Nếu bạn có các tài khoản Nestlé, Chúng tôi có quyền điều chỉnh các tài khoản đó thành một tài khoản duy nhất. Chúng tôi cũng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để quản lý và điều hành các hệ thống thông tin, công nghệ thông tin và bảo mật của mình.

 • Hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Cùng với sự chấp thuận của bạn (khi có yêu cầu)
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Cải thiện và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Nâng cao tính hiệu quả
 • Bảo vệ hệ thống, mạng lưới và nhân viên của chúng tôi
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Lý do pháp lý hoặc sáp nhập/mua lại. Trong trường hợp Nestlé hoặc tài sản của Nestlé được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác, kể cả do phá sản, chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ người kế nhiệm hợp pháp nào của mình. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (i) khi pháp luật hiện hành yêu cầu; (ii) khi cần đáp ứng các thủ tục pháp lý; (iii) khi cần đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi có thẩm quyền; (iv) để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của mình, hoặc của cộng đồng; hoặc (v) để thực hiện các điều khoản trong bất kỳ hợp đồng nào hoặc các điều khoản trên trang web của chúng tôi.

 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ tài sản và nhân viên của chúng tôi

Trở lại đầu trang

6. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Ngoài các công ty Nestlé được đề cập trong phần Người quản lý dữ liệu & thông tin liên lạc (xem Phần 12), Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các tổ chức thứ ba sau đây:

Nhà cung cấp dịch vụ. Có những công ty đối tác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ việc kinh doanh (ví dụ như hoàn thành đơn hàng, xử lý thanh toán, thực hiện các chương trình tiếp thị, phát hiện lừa đảo và xác minh danh tính, điều hành trang web, các công ty nghiên cứu thị trường, dịch vụ hậu cần, quảng bá, phát triển web, phân tích dữ liệu, kiểm dư chu trình, v.v...). Các nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên được chỉ định chỉ được phép thay mặt Chúng tôi truy cập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn đối với các nhiệm vụ được yêu cầu nhất định, dựa trên hướng dẫn của chúng tôi, và được yêu cầu giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho Dữ liệu Cá nhân của bạn. Khi pháp luật hiện hành yêu cầu, bạn có thể lấy danh sách các nhà cung cấp đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (xem Phần 12 bằng việc liên lạc với Chúng tôi).

Cơ quan báo cáo tín dụng/tổ chức thu hồi nợ. Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, các cơ quan báo cáo tín dụng và tổ chức thu hồi nợ là các công ty bên ngoài mà Chúng tôi sử dụng để xác minh độ tin cậy về khả năng trả nợ của bạn (đặc biệt là các đơn hàng có hóa đơn) hoặc để thu các hóa đơn chưa thanh toán.

Các Công ty bên thứ ba sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho mục đích tiếp thị của chính họ. Trừ trường hợp bạn đã đồng ý, Chúng tôi không chuyển quyền hoặc bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các công ty thứ ba cho các mục đích tiếp thị của họ. Danh tính của các công ty này sẽ được tiết lộ khi có sự đồng ý của bạn.

Bên thứ ba nhận Dữ liệu cá nhân sử dụng cho mục đích hợp pháp hoặc sáp nhập/mua lại. Chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì lý do hợp pháp hoặc trong trường hợp sáp nhập hoặc mua lại (xem Phần 5 để biết thêm chi tiết).

Trở lại đầu trang

7. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Nestlé sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu cần thiết để đáp ứng mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập (như đã nêu tại Phần 5) hoặc để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Dữ liệu Cá nhân được sử dụng để đem đến cho bạn một trải nghiệm cá nhân (xem thêm Phần 5 để biết thêm chi tiết) sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian mà pháp luật hiện hành cho phép.

Trở lại đầu trang

8. TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp thích hợp (như được miêu tả dưới đây) để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn như việc Dữ liệu Cá nhân của bạn bị thu thập và xử lý trái với các quy định pháp luật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, những biện pháp bảo vệ đó không áp dụng đối với thông tin mà bạn lựa chọn chia sẻ ở các địa điểm công khai chẳng hạn như mạng xã hội của bên thứ ba.

Người có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được các nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi xử lý, trên cơ sở cần phải biết, tùy theo mục đích cụ thể mà Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập (ví dụ như nhân viên phụ trách các vấn đề chăm sóc khách hàng sẽ truy cập hồ sơ người tiêu dùng của bạn).

Các biện pháp được thực hiện trong môi trường điều hành. Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong môi trường điều hành sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý để ngăn chặn việc truy cập trái phép. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua Internet là không hoàn toàn an toàn và mặc dù Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, Chúng tôi không thể bảo đảm tính bảo mật của dữ liệu khi được truyền qua trang web/ứng dụng của chúng tôi.

Các biện pháp mà Chúng tôi mong bạn thực hiện. Bạn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho Dữ liệu Cá nhân của mình được bảo mật và an toàn. Khi đăng ký tài khoản trực tuyến, hãy bảo đảm bạn đã chọn một mật khẩu khó đoán và vui lòng không tiết lộ mật khẩu của bạn cho người khác. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật mật khẩu đó và về việc sử dụng tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng máy tính chung hoặc máy tính công cộng, vui lòng không chọn tính năng ghi nhớ ID/địa chỉ email đăng nhập hoặc mật khẩu và bảo đảm rằng bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản của mình khi rời máy tính. Bạn cũng nên cài đặt hoặc kiểm soát chế độ riêng tư trên trang Web/ứng dụng của chúng tôi.

Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn. Bởi vì tính quốc tế trong hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi có thể sẽ cần phải truyền dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ tập đoàn Nestlé (bao gồm cả Nestlé Waters), và đến bên thứ ba đã nêu tại Phần 6, liên quan đến các mục đích được đưa ra trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Do đó, chúng tôi có thể sẽ chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn đến các quốc gia mà các quy định pháp luật và yêu cầu tuân thủ về dữ liệu tại đó khác với các quy định và yêu cầu tuân thủ tại quốc gia mà bạn đang cư trú, với điều kiện là tất cả các yêu cầu để chuyển giao Dữ liệu Cá nhân theo pháp luật của nước sở tại được đáp ứng.

Trở lại đầu trang

9. QUYỀN CỦA BẠN

Quyền yêu cầu truy cập đến hoặc sao chép Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đã được xử lý bởi Nestlé hoặc nhân danh Nestlé;

Quyền yêu cầu thông tin liên quan đến nguồn gốc Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, nếu các Dữ Liệu Cá Nhân đó không được thu thập trực tiếp từ Bạn;

Quyền yêu cầu cải chính bất kỳ thông tin không chính xác trong Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;

Quyền yêu cầu thông tin về sự tồn tại và giải thích về liên quan logic đến tầm quan trọng và mọi hậu quả dự kiến của bất kỳ việc Xử Lý tự động Dữ Liệu Cá Nhân có ảnh hưởng pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến Bạn;

Quyền yêu cầu rút lại sự đồng ý, xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn hoặc yêu cầu Xử Lý Dữ Liệu của Bạn sẽ bị hạn chế trong một số mục đích nhất định;

Quyền khiếu nại về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn tới cơ quan có thẩm quyền.

Các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách gửi e-mail cho Chúng tôi tại [email protected] hoặc gửi thư đến cho chúng tôi tại địa chỉ Tầng 5, Tòa nhà HMTC, Số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đính kèm bản sao CMND hoặc thông tin tương tự (khi Chúng tôi yêu cầu và pháp luật cho phép). Nếu yêu cầu được đưa ra bởi một người khác không phải bạn nhưng người này không cung cấp được bằng chứng chứng minh yêu cầu đó được thực hiện thay mặt bạn một cách hợp pháp, thì yêu cầu đó sẽ bị từ chối. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin định danh cung cấp cho Chúng tôi sẽ chỉ được xử lý theo và trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi hy vọng có thể giải đáp các thắc mắc về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Trở lại đầu trang

10. LỰA CHỌN CỦA BẠN VỀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn những lựa chọn về Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi. Các cơ chế sau đây cho phép bạn kiểm soát Dữ liệu Cá nhân của mình:

Cookie/Công nghệ Tương tự. Bạn quản lý chấp thuận của mình qua (i) giải pháp quản lý sự chấp thuận hoặc (ii) trình duyệt của bạn để từ chối toàn bộ hoặc một số cookie/công nghệ tương tự, hoặc báo cho bạn khi chúng đang được sử dụng. Vui lòng xem Phần 4 trên đây.

Quảng cáo, tiếp thị và hoạt động quảng bá. Bạn có thể đồng ý để Dữ liệu Cá nhân của mình được Nestlé sử dụng để xúc tiến bán sản phẩm hoặc dịch vụ của Nestlé qua (các) ô chọn trên các mẫu đăng ký hoặc bằng cách trả lời câu hỏi mà đại diện CES của chúng tôi đưa ra. Nếu bạn quyết định không còn muốn nhận các thông báo như vậy, bạn có thể hủy đăng ký nhận thông báo liên quan đến truyền thông marketing bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các hướng dẫn đưa ra trong từng thông báo. Để hủy đăng ký các thông báo quảng cáo gửi từ bất kỳ phương tiện nào, kể cả mạng xã hội của bên thứ ba, bạn có thể chọn bỏ bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký qua các đường dẫn có trong các thông báo, đăng nhập vào các trang web/ứng dụng hoặc mạng xã hội của bên thứ ba và chỉnh sửa tùy chọn người dùng trong hồ sơ tài khoản của bạn bằng cách chọn bỏ các ô liên quan hoặc gọi cho Phòng Dịch vụ Người Tiêu dùng (CES) của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, kể cả khi bạn chọn không nhận các thông báo quảng cáo, bạn sẽ vẫn nhận được các thông báo quản trị từ Chúng tôi, chẳng hạn như xác nhận đơn hàng hoặc giao dịch khác, thông báo về các hoạt động tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản, thay đổi mật khẩu, v.v...), và các thông báo quan trọng không liên quan đến hoạt động tiếp thị khác.

Cá nhân hóa (ngoại tuyến và trực tuyến). Khi pháp luật yêu cầu, nếu bạn có mong muốn để Nestlé sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để đem đến cho bạn các nội dung và quảng cáo mang tính cá nhân và định hướng, bạn có thể chỉ định thông qua (các) ô chọn trên mẫu đăng ký hoặc trả lời (các) câu hỏi được các đại diện CES của chúng tôi đưa ra. Nếu bạn quyết định không còn muốn hưởng lợi từ việc cá nhân hóa, bạn có thể chọn bỏ bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web/ứng dụng và điều chỉnh tùy chọn người dùng trong hồ sơ tài khoản bằng cách chọn bỏ các ô liên quan hoặc liên hệ CES của chúng tôi.

Quảng cáo hướng đối tượng. Chúng tôi hợp tác với các mạng lưới quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác (“Nhà Cung cấp Quảng cáo”) để thay mặt cho Chúng tôi và các công ty không liên kết khác cung cấp quảng cáo trên Internet. Một số các quảng cáo được sửa đổi phù hợp với mối quan tâm của bạn dựa trên thông tin được thu thập qua thời gian trên trang của Nestlé hoặc trang web không liên kết. Bạn có thể truy cập trang youradchoices để biết thêm về loại quảng cáo này, cũng như cách chọn bỏ các quảng cáo dựa trên mối quan tâm từ các công ty tham gia chương trình tự điều chỉnh của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (Digital Advertising Alliance, DAA). Ngoài ra, bạn có thể chọn bỏ loại quảng cáo này trên các ứng dụng di động của các công ty tham gia ứng dụng AppChoices của DAA bằng cách tải xuống ứng dụng này từ kho ứng dụng của iOS hoặc Android. Bạn cũng có thể ngừng hoạt động thu thập dữ liệu vị trí cụ thể từ thiết bị di động bằng cách vào cài đặt dịch vụ định vị trên thiết bị của bạn.

Trở lại đầu trang

11. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY

Nếu Chúng tôi thay đổi cách xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tiêu chuẩn thực hành của mình và Thông báo này vào bất kỳ lúc nào, vui lòng thường xuyên kiểm tra để biết các cập nhật hoặc thay đổi đối với Thông báo.

Trở lại đầu trang

12. NGƯỜI KIỂM SOÁT DỮ LIỆU & THÔNG TIN LIÊN LẠC

Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về Thông báo này và tiêu chuẩn thực hành quyền riêng tư của chúng tôi hoặc thực hiện các quyền của bạn theo Thông báo này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi tại [email protected] hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ Tầng 5, Tòa nhà HMTC, Số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc liên lạc với CES của chúng tôi qua số 18006699.

Bạn cũng có thể liên lạc với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng thư điện tử [email protected] hoặc gửi thư đến Nestlé S.A, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Thụy Sĩ.

Chúng tôi sẽ ghi nhận và điều tra bất kỳ khiếu nại nào về cách thức Chúng tôi quản lý Dữ liệu Cá nhân (kể cả khiếu nại rằng Chúng tôi đã vi phạm quyền của bạn theo quy định về quyền riêng tư hiện hành).

Bên kiểm soát Dữ liệu Chịu trách nhiệm đối với

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Địa chỉ: Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đại diện: Tầng 5, Tòa nhà HMTC, Số 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn bộ hoạt động