Sort by
Sort by

Là công ty hàng đầu trên thế giới về thực phẩm và đồ uống, Tập đoàn Nestlé luôn luôn coi trọng những nguyên tắc phát triển bền vững trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh gắn liền với việc thực hiện trách nhiệm xã hội.

Chúng tôi tin vào sức mạnh của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính niềm tin này đã thúc đẩy cam kết của chúng tôi trong việc sử dụng quy mô toàn cầu, nguồn lực và chuyên môn của mình để đóng góp vào một tương lai lành mạnh hơn cho con người và hành tinh.

Tạo Giá trị Chung (CSV) là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận của chúng tôi để đạt được mục đích: tối ưu hóa vai trò của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau.

ƯU TIÊN VÀ CAM KẾT TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN NESTLÉ​

Tập đoàn Nestlé cam kết phát triển hệ thống thực phẩm tái sinh có thể nhân rộng trên quy mô lớn​. Không dừng lại ở phát triển bền vững: Chúng tôi giúp bảo vệ, tái tạo và tái sinh dựa trên 4 ưu tiên:

  1. Góp phần vào chế độ ăn uống bổ dưỡng và có tính bền vững​: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho cá nhân, gia đình và thú nuôi bằng việc cung cấp nhiều chọn lựa phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng và sản xuất có tính bền vững.
  2. Giúp bảo vệ, tái tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên tự nhiên: Giảm thiểu tối đa tác động lên các nguồn tài nguyên tự nhiên, góp phần bảo tồn và tái tạo tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai​.​
  3. Giúp phát triển cộng đồng thịnh vượng​: Nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống của các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động cũng như giúp tạo dựng nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang những thực hành hướng đến mục tiêu tái sinh và tái tạo.
  4. Hoạt động kinh doanh có trách nhiệm​: Tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và trao quyền cho nhân viên trong việc đưa ra quyết định.

VỀ NESTLÉ VIỆT NAM…

Thành lập từ 1995, Nestlé Việt Nam luôn cam kết đầu tư lâu dài và vì sự phát triển bền vững của Việt Nam với tầm nhìn trở thành “Công ty toàn cầu gắn kết địa phương tiên phong trong phát triển bền vững”. Được dẫn dắt bởi các giá trị bắt nguồn từ sự tôn trọng của tập đoàn, Nestlé làm việc cùng với các đối tác để tạo ra giá trị chung – vừa đóng góp cho xã hội đồng thời đảm bảo sự thành công lâu dài trong kinh doanh của công ty.

Từ 2020, chiến lược phát triển bền vững của Nestlé được xác định không chỉ dừng lại ở mục tiêu và hành động “bền vững” mà phải hướng tới cách tiếp cận toàn diện hướng đến “tái tạo” và “tái sinh” cho hệ sinh thái tự nhiên (Regeneration). Theo đó, các cam kết về phát triển bền vững trong 3 nhóm tác động mà chúng tôi hướng đến.

  • Cho cá nhân & gia đình
  • Cho loài người và hành tinh
  • Cho con người trong cộng đồng

Các nhóm tác động này sẽ được gắn kết chặt chẽ để cùng hướng tới mục tiêu bảo tồn tài nguyên cho thế hệ tương lai, tiếp tục hỗ trợ và gắn kết với các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc (SDGs).