Sort by
Sort by

Điều khoản sử dụng

For English version

Cập nhật lần cuối: Ngày 05/07/2021

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi. Hy vọng bạn sẽ thích trải nghiệm trực tuyến này. Các điều khoản (“Các điều khoản”) dưới đây điều chỉnh việc bạn sử dụng Website của chúng tôi.  
Qua việc sử dụng Website của chúng tôi, bạn chấp thuận và đồng ý tuân thủ Các điều khoản này; nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng Website của chúng tôi.
Trong Các điều khoản này: “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “Nestlé” có nghĩa là Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và các doanh nghiệp liên kết của công ty.
Các điều khoản khác cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng Website của chúng tôi và được dẫn chiếu bên dưới, bao gồm các điều khoản sẽ áp dụng cho các cuộc thi, khuyến mại bán hàng và các tính năng khác có thể được cung cấp trên Wesbite của chúng tôi theo thời gian. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản đó.

Nội dung 

 1. Quyền riêng tư và Cookie
 2. Việc bạn sử dụng Website của chúng tôi
 3. Sở Hữu Trí Tuệ
 4. Nội dung Người dùng của bạn
 5. Xếp hạng và đánh giá
 6. Thông tin về thể thao, dinh dưỡng & sức khỏe
 7. Các đường dẫn
 8. Miễn trừ trách nhiệm
 9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
 10. Bồi thường
 11. Cách liên hệ với chúng tôi
 12. Thay đổi Các điều khoản này
 13. Phạm vi địa lý
 14. Luật điều chỉnh, Giải quyết tranh chấp
 15. Tổng quát

1. Quyền riêng tư và Cookie

Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chia sẻ trên Website của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây. Chính sách Cookie của chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự trên Website của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.
Nếu có điều gì chưa rõ hoặc nếu bạn muốn thảo luận thêm với Nestlé về Các điều khoản này hoặc về Website của chúng tôi, vui lòng xem Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

Trở lại đầu trang

2. Việc bạn sử dụng Website của chúng tôi

Để sử dụng Website của chúng tôi và/hoặc đăng tải nội dung của mình, bạn phải từ 16 tuổi trở lên (hoặc phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình để sử dụng và/hoặc đăng tải nội dung của bạn trên Website của chúng tôi).
Nếu bạn chọn hoặc được yêu cầu đăng ký trên Website của chúng tôi, vui lòng đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là trung thực và chính xác. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức. Vui lòng xem Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.
Bạn hãy thoải mái tìm hiểu Website của chúng tôi và, nếu có, xin vui lòng đóng góp nội dung cho Website, chẳng hạn như câu hỏi, nhận xét, bài đăng, xếp hạng và đánh giá, thông tin và nội dung đa phương tiện (ví dụ: hình ảnh, video, nhạc, âm thanh, tác phẩm minh họa) (“Nội dung Người dùng” ).
Nội dung Người dùng của bạn và việc bạn sử dụng Website của chúng tôi phải hợp pháp và tuân thủ Các điều khoản này.
Việc bạn sử dụng Website của chúng tôi và Nội dung Người dùng của bạn không được:
(a) làm tổn hại, quấy rối hoặc làm tổn thương người khác hoặc xâm phạm các quyền của người khác, bao gồm quyền riêng tư, quyền đối với hình ảnh và những quyền tương tự;
(b) lạm dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, hoặc chứa những thông tin mật hoặc độc quyền về bạn hoặc về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc là những điều bạn không có quyền công khai;
(c) bất hợp pháp, gây tổn hại uy tín của cá nhân, tổ chức khác (kể cả đối với Nestlé), mang tính tục tĩu, thô tục, đe dọa, lạm dụng, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, cổ súy hoặc xúi giục tính không khoan nhượng, thù hận hoặc bạo lực, hoặc mang tính xúc phạm, phản cảm hoặc không phù hợp;
(d) chứa các quảng cáo hoặc khuyến mại khác;
(e) sai sự thật, không trung thực, gây hiểu lầm hoặc có ác ý, mạo danh người khác hoặc thể hiện không đúng danh tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác về bạn;
(f) phát tán vi-rút, sâu máy tính (computer worm) hoặc mã độc khác, kiểm tra lỗ hổng trên Website của chúng tôi, dẫn đến các vấn đề bảo mật, làm hỏng, vô hiệu hóa hoặc làm quá tải Website, hoặc gây nguy hiểm, làm gián đoạn, quá tải, gây hại, làm suy giảm hoặc can thiệp vào hoạt động hoặc tính toàn vẹn của Website hoặc các hệ thống hoặc mạng lưới kết nối với Website của chúng tôi hoặc với việc người khác sử dụng Website.
Bạn không được và cũng không được cố gắng: (a) khai thác hàng loạt, tự động hoặc có hệ thống từ Website của chúng tôi hoặc dùng Website của chúng tôi để tạo ra, hoặc sử dụng trong một Website, dịch vụ hoặc cơ sở dữ liệu khác, hoặc cố gắng bán lại hoặc phân phối lại; (b) biên dịch phục hồi (decompile), thiết kế đảo ngược (reverse engineer), phân tách hoặc tối giản hóa mã được sử dụng trong phần mềm trên Website của chúng tôi thành dạng có thể đọc được; hoặc (c) sử dụng bất kỳ đường dẫn, công cụ trích xuất thông tin, robot thăm dò, công cụ thu thập dữ liệu, công cụ lập chỉ mục, chương trình Internet hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán tự động khác hoặc bất kỳ phương pháp tương tự nào để sử dụng, truy cập, sao chép, thu thập thông tin, tạo hiển thị, nhập thông tin, lưu trữ thông tin, tìm kiếm, tạo tìm kiếm hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Website hoặc Nội dung của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng Nestlé có thể ngay lập tức, mà không cần thông báo trước, xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn và/hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng Website của chúng tôi nếu chúng tôi cho rằng bạn không tuân thủ Các điều khoản này. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, tùy ý giám sát và xem xét cũng như chỉnh sửa, xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn bất kỳ lúc nào.
Trong mọi trường hợp, bạn phải có trách nhiệm và cẩn trọng khi tạo và cung cấp Nội dung Người dùng của mình. Bạn cam đoan sẽ tuân thủ Các điều khoản này. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý trước chúng tôi hoặc các bên thứ ba nếu không làm vậy. Chúng tôi có thể nhưng không có nghĩa vụ phải báo cáo các vi phạm có liên quan đối với Các điều khoản này cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.
Vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về Nội dung Người dùng.  Xem Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

Trở lại đầu trang

3. Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên Website của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, tác phẩm minh họa, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, video, âm thanh, nhạc, giao diện người dùng và mã (gọi chung là “Nội dung”), cũng như giao diện của Nội dung, do chúng tôi hoặc bên chuyển quyền cho chúng tôi sở hữu và được bảo vệ bởi quyền tác giả, quyền đối với nhãn hiệu, sáng chế, hình ảnh thương mại tổng thể, quyền đối với cơ sở dữ liệu/quyền độc quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
Các nhãn hiệu, logo, ký tự và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên Website của chúng tôi hoặc được sử dụng làm tên miền (gọi chung là “Nhãn hiệu”) thuộc về Société des Produits Nestlé S.A. và chúng tôi được chuyển quyền sử dụng hoặc được cấp phép sử dụng.
Nội dung trên Website của chúng tôi và tại Các điều khoản này không được hiểu là cấp phép hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào. Bạn nên lưu ý rằng Nestlé sẽ thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình một cách mạnh mẽ trong phạm vi pháp luật cho phép.
Bạn chỉ có thể truy cập và sao chép các trích đoạn từ Website của chúng tôi cho mục đích sử dụng riêng và phi thương mại, miễn là trong mọi trường hợp, bạn tôn trọng tính toàn vẹn của Nội dung và phải giữ lại (và không xóa, sửa đổi hoặc bằng bất kỳ cách nào khác làm tổn hại tính toàn vẹn của Nội dung đó) bất kỳ thông báo bản quyền nào đối với Nội dung đó (ví dụ: © 2019 Nestlé. Mọi quyền đều được bảo lưu.).
[® Các nhãn hiệu là tài sản của Société des Produits Nestlé S.A. Mọi quyền đều được bảo lưu.]
Không được sử dụng, sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, phát sóng, xuất bản, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Website và Nội dung của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào tới bất kỳ máy tính, máy chủ, Website hoặc bất kỳ hình thức nào khác vì mục đích thương mại mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của Nestlé. Tất cả các quyền khác đều được bảo lưu. Trừ khi được quy định rõ trong Các điều khoản này, mọi hành vi sử dụng Website, Nhãn hiệu hoặc Nội dung của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Bạn phải được chúng tôi cho phép trước về bất kỳ hành vi sử dụng nào khác đối với Website hoặc Nội dung của chúng tôi, bao gồm bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào mà chúng tôi có thể tự quyết định cấp phép, không cấp phép hoặc đặt ra điều kiện sử dụng.

Trở lại đầu trang

4. Nội dung Người dùng của bạn

Để đăng nội dung của bạn lên Website, bạn phải từ 16 tuổi trở lên (hoặc phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để đăng nội dung của bạn trên Website của chúng tôi).
Bạn đảm bảo rằng: (a) bạn là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của Nội dung Người dùng của bạn và/hoặc bạn có khả năng cấp cho chúng tôi các quyền Sử dụng Theo thỏa thuận bên dưới vì bạn đã được tác giả/chủ sở hữu Nội dung Người dùng của bạn cho phép và bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc được bất kỳ người nào được nhắc đến trong Nội dung Người dùng của bạn cho phép (và nếu các tác giả/ chủ sở hữu hoặc người đó là người vị thành niên thì phải được cha mẹ hoặc người chăm sóc của họ cho phép); và (b) Nội dung Người dùng của bạn tuân thủ Các điều khoản này của chúng tôi.
Nếu bạn làm việc cho Nestlé hoặc cho một doanh nghiệp khác làm việc với Nestlé, bạn phải nêu rõ mối quan hệ đó.
Bạn đồng ý trao cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi tất cả các quyền, sự cho phép, chấp thuận và giấy phép trên phạm vi toàn cầu không độc quyền, không chịu phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và hoàn toàn có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, trưng bày công khai, phân phối, bán, kết hợp vào các tài liệu khác và tạo các tác phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng của bạn (có hoặc không có tên của bạn hoặc các tên khác mà bạn đã gửi cùng với Nội dung Người dùng của mình) dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào vì mục đích thương mại hoặc các mục đích khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo, tài liệu marketing và khuyến mại) mà không bị hạn chế hoặc bị xem là vi phạm, bao gồm để sửa đổi và điều chỉnh Nội dung Người dùng của bạn, và không cần có bất kỳ sự chấp thuận hoặc đồng ý nào từ bạn hoặc bất kỳ người nào khác hoặc phải chịu bất kỳ khoản thanh toán hoặc tín dụng nào đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác.
Mọi phản hồi, đề xuất, thông tin, dữ liệu, ý tưởng, tài liệu, câu hỏi hoặc nhận xét mà bạn cung cấp tại Website của chúng tôi sẽ được coi là không mang tính bảo mật. Bạn đồng ý cấp cho Nestlé tất cả các quyền để sử dụng các phản hồi và tài liệu đó trên cơ sở không hạn chế vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái tạo, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Cụ thể, chúng tôi được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc phương pháp nào có trong bất kỳ trao đổi nào mà bạn gửi đến Website vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất, quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm sử dụng thông tin đó. Bất kỳ hành động sử dụng nào như trên đều không phải trả tiền cho những người cung cấp thông tin hay cho bất kỳ ai khác. Xin lưu ý rằng Nestlé có toàn quyền quyết định có sử dụng Nội dung Người dùng của bạn hay không và Nestlé có thể đã phát triển (hoặc trong tương lai có thể phát triển) nội dung tương tự hoặc đã có được nội dung đó từ các nguồn khác, trong trường hợp đó, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong các nội dung này vẫn thuộc về Nestlé và các bên chuyển quyền cho Nestlé.

Trở lại đầu trang

5. Xếp hạng và đánh giá

Nếu Nội dung Người dùng của bạn thể hiện việc ủng hộ hoặc chỉ trích các sản phẩm hoặc dịch vụ, cho dù có hay không vì bất kỳ xếp hạng hoặc đánh giá cụ thể nào trên Website của chúng tôi, thì
(a) bạn phải từ 16 tuổi trở lên (hoặc phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn);
(b) bạn không được nhận bất kỳ khoản bồi thường, tiền thưởng hoặc đề nghị bồi thường nào hoặc tiền thưởng từ bất kỳ tổ chức nào để đổi lấy Nội dung Người dùng của bạn;
(c) Nội dung Người dùng của bạn không được cung cấp dựa trên hợp đồng hoặc thỏa thuận hoặc không được do bên thứ ba kiểm soát (cho dù họ có là nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc đối thủ cạnh tranh hay không); và
(d) Nội dung Người dùng của bạn, bao gồm thông tin về bản thân, phải trung thực và chính xác miễn là bạn có thiện chí đưa ra ý kiến của mình về trải nghiệm thực tế đối với sản phẩm hoặc dịch vụ, và không được diễn đạt sai Nội dung Người dùng đó hoặc ngụ ý rằng Nội dung Người dùng của bạn được Website của chúng tôi tài trợ hoặc ủng hộ.
Nếu bạn làm việc cho Nestlé hoặc cho một doanh nghiệp khác mà làm việc với Nestlé, bạn phải thông báo về mối quan hệ đó.
Nội dung Người dùng của bạn không được có bất kỳ thông tin nào dẫn đến các Website, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin liên hệ hoặc số điện thoại khác.
Bằng cách nhập địa chỉ email liên quan đến xếp hạng và đánh giá của bạn, bạn đồng ý rằng Nestlé và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Nestlé có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn về trạng thái đánh giá và vì các mục đích quản lý khác.

Trở lại đầu trang

6. Thông tin về thể thao, dinh dưỡng & sức khỏe

Thông tin trên Website của chúng tôi nhằm cung cấp thông tin về thể thao, dinh dưỡng và sức khỏe nói chung, và không nhằm mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. Nestlé không tham gia vào việc cung cấp tư vấn y tế hoặc dịch vụ y tế. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ y tế, bao gồm cả việc xin lời khuyên trước khi bước vào một chế độ ăn kiêng hoặc chương trình rèn luyện mới. Tham vấn trước với bác sĩ của bạn là điều cực kỳ quan trọng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi, đang mang thai, đang cho con bú hoặc có vấn đề về sức khỏe. Bạn đừng nên bỏ qua tư vấn y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc xin tư vấn do những gì bạn đã đọc trên Website này.
Xin lưu ý rằng một số Website của Nestlé chỉ rõ đến các chuyên gia y tế và thông tin trên các Website này không dành cho tất cả mọi người.

Trở lại đầu trang

7. Các đường dẫn

Website của chúng tôi có thể có các đường dẫn đến các Website, nền tảng mạng xã hội, ứng dụng dành cho thiết bị di động và các sản phẩm và dịch vụ khác của bên thứ ba (chẳng hạn như quảng cáo của bên thứ ba) (“nền tảng bên thứ ba”). Chúng tôi không kiểm soát các nền tảng bên thứ ba đó, và không nhất thiết ủng hộ họ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với họ, bao gồm cả nội dung, tính chính xác hoặc hoạt động của họ. Do đó, bạn phải xem xét cẩn thận các thông báo pháp lý và quyền riêng tư trên các nền tảng bên thứ ba đó, bao gồm cả việc cập nhật cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trên các nền tảng đó. Bạn tự chịu rủi ro từ các tương tác của bạn mình với các nền tảng được dẫn đến. Nestlé không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với các nền tảng bên thứ ba đó, cũng như các điều khoản và điều kiện của họ.
Nếu bạn vận hành nền tảng bên thứ ba và mong muốn liên kết đến Website của chúng tôi, bạn có thể đưa một đường dẫn trên Website của mình đến trang chủ Website của chúng tôi (ghi tên Website của chúng tôi ở dạng thuần văn bản); với điều kiện là phải tuân thủ Các điều khoản này và bạn không được: (a) thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào là bạn có liên kết với Nestlé hoặc được Nestlé ủng hộ hoặc tài trợ, (b) hiển thị đường dẫn hoặc Website của chúng tôi dưới mọi hình thức làm mất uy tín của Nestlé, (c) dẫn đến bất kỳ trang nào khác trên Website của chúng tôi, hoặc (d) bố trí Website của chúng tôi hoặc bất kỳ Nội dung nào, hoặc làm cho Website hoặc Nội dung của chúng tôi xuất hiện trong cùng một cửa sổ với bất kỳ tài liệu nào khác. Chúng tôi có toàn quyền rút lại cho phép liên kết bất kỳ lúc nào. Bạn không được sử dụng tên, logo, khẩu hiệu, nhãn hiệu hoặc bất kỳ ký tự hoặc đoạn mã nào khác của Nestlé mà nhận dạng Nestlé dưới dạng đường dẫn, thẻ meta hoặc theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Nestlé.

Trở lại đầu trang

8. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên Website của chúng tôi bao gồm thêm, xóa hoặc thay đổi bất kỳ Nội dung nào, bao gồm Nội dung Người dùng, vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể thông báo trước cho bạn nhưng không bắt buộc phải làm vậy.
Website của chúng tôi sẽ không sẵn sàng truy cập vào mọi lúc. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, tạm dừng hoặc hủy bỏ hoạt động hoặc quyền truy cập vào Website của chúng tôi bất cứ lúc nào, dù là tạm thời hay vĩnh viễn, bao gồm cả vì lý do bảo trì và kỹ thuật khác. Chúng tôi có thể thông báo trước cho bạn nhưng không bắt buộc phải làm vậy.
Như tất cả các dịch vụ dựa trên phần mềm, chúng tôi không hứa rằng Website của mình không có lỗi kỹ thuật. Chúng tôi không có trách nhiệm duy trì Nội dung và Website của mình hoặc cung cấp bất kỳ bản chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến nội dung đó. 
Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận khi xác minh tính phù hợp và tương thích của hệ thống máy tính của bạn trước khi sử dụng Website của chúng tôi, bao gồm các biện pháp phòng ngừa hợp lý như cài đặt phần mềm chống vi-rút để bảo vệ bạn trước các vấn đề bảo mật. Nếu bạn chọn tải xuống hoặc sao chép tài liệu từ Website của chúng tôi, bạn tự chịu các rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc vi-rút nào có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ các Website của chúng tôi hoặc đối với bất kỳ sự xâm nhập hoặc can thiệp bất hợp pháp nào vào hệ thống công nghệ thông tin của của chúng tôi.
Website của chúng tôi là một môi trường năng động và các sai sót và lỗi kỹ thuật đôi lúc có thể xảy ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về (và không nhất thiết phải đồng ý và ủng hộ) Nội dung Người dùng của bạn hoặc bất kỳ Nội dung Người dùng nào khác trên Website của chúng tôi và bạn nên đặc biệt thận trọng khi sử dụng. Bạn nên tham vấn ý kiến của chuyên gia khi cần thiết. Bạn tự chịu rủi ro đối với bất kỳ sự phụ thuộc nào vào các tài liệu trên Website của chúng tôi.
Website của chúng tôi không phải là một dịch vụ lưu trữ và bạn nên giữ bản sao tất cả Nội dung Người dùng của mình.
Website của chúng tôi và Nội dung trên đó được cung cấp đến bạn trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện rõ, ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, khả năng thương mại và tính phù hợp với một mục đích cụ thể, không vi phạm, bảo đảm rằng Website hoặc Nội dung của chúng tôi sẽ hoàn chỉnh, chính xác, đáng tin cậy, kịp thời, không có lỗi, không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có vi-rút, hoặc rằng bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến nào có được từ Nestlé thông qua Website của chúng tôi là chính xác hoặc đáng tin, và chúng tôi loại trừ tất cả mọi hình thức điều kiện, bảo đảm, tuyên bố và điều khoản mà có thể áp dụng cho Website hoặc Nội dung của chúng tôi và việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào Website hoặc Nội dung đó.

Trở lại đầu trang

9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Không nội dung nào trong Các điều khoản này ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với mất mát, thiệt hại hoặc bất kỳ loại chi phí nào, phát sinh bằng bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sơ suất), cho dù trực tiếp hay gián tiếp, theo hoặc liên quan đến Website hoặc Nội dung của chúng tôi và việc bạn sử dụng hoặc dựa vào Website hoặc Nội dung của chúng tôi.
Trừ trường hợp bị cấm theo pháp luật, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại mang tính gián tiếp, do hậu quả, để cảnh cáo, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc có tính trừng phạt, chi phí hoặc tổn thất nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bạn từ bỏ mọi khiếu nại chống lại Nestlé, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp của Nestlé phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Website của chúng tôi.

Trở lại đầu trang

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Nestlé, các cán bộ, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, những người kế nhiệm lợi ích, nhân viên, đại lý, công ty con và công ty liên kết của Nestlé không bị tổn hại do bất kỳ yêu cầu, mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư), do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện chống lại Nestlé do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Website của chúng tôi, Nội dung Người dùng đã đăng hoặc việc bạn vi phạm Các điều khoản này.

Trở lại đầu trang

11. Cách liên hệ với chúng tôi

Website này được vận hành bởi Công ty TNHH Nestlé Vietnam, địa chỉ tại Số 7, Đường 17A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Nếu bạn có câu hỏi, bình luận bất kỳ về Website, xin liên hệ với chúng tôi bằng cách (i) gửi thư điện tử đến địa chỉ [email protected], (ii) gọi điện thoại theo số 18006699 hoặc (iii) gửi thư đến địa chỉ dưới đây.
Phòng Dịch Vụ Người Tiêu Dùng
Văn phòng đại diện Công ty Nestlé Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cao ốc HMTC, Số 138-142, đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trở lại đầu trang

12. Thay đổi Các điều khoản này

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi Các điều khoản bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, phải thông báo trước cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm xem xét thường xuyên Các điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi sau khi thay đổi đối với Các điều khoản này được đăng nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi.

Trở lại đầu trang

13. Phạm vi địa lý

Website và sản phẩm của chúng tôi chỉ dành cho người dùng ở Việt Nam và có thể không thích hợp để sử dụng ở những nơi khác. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi tại địa phương để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ tại quốc gia của bạn. Nestlé không tuyên bố rằng các sản phẩm, dịch vụ và nội dung trên Website của chúng tôi là phù hợp hoặc sẵn có ở các nơi khác ngoài Việt Nam. Nếu bạn truy cập Website của chúng tôi từ một lãnh thổ khác, bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan.

Trở lại đầu trang

14. Luật điều chỉnh, Giải quyết tranh chấp

Bạn và Nestlé đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến Website của chúng tôi sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, dù cho có xung đột quy phạm pháp luật, và phụ thuộc vào quyền tài phán riêng của tòa án có thẩm quyền.

Trở lại đầu trang

15. Tổng quát

Các điều khoản này cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và Nestlé liên quan đến việc bạn sử dụng Website và Nội dung của chúng tôi, đồng thời thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận không chính thức hoặc thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng nào khác trước đây giữa bạn và Nestlé về việc sử dụng đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Các điều khoản này bị tòa án tuyên bố là vô hiệu hoặc không thể thi hành, các điều khoản đó sẽ được sửa đổi hoặc loại bỏ ở mức độ cần thiết và được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ thể hiện rõ nhất ý định của Các điều khoản này, do đó Các điều khoản này sẽ vẫn còn đầy đủ hiệu lực. Việc Nestlé chậm trễ hoặc không thực thi (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ điều khoản nào trong Các điều khoản này sẽ không được hiểu là Nestlé từ bỏ các quyền hoặc biện pháp khắc phục của mình. Các điều khoản này sẽ không được giải thích hoặc hiểu là nhằm mục đích trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Bản quyền ©2019 Nestlé. Mọi quyền đều được bảo lưu.

Trở lại đầu trang