Sort results by
Sort results by

Mục đích của Nestlé

Mục đích của chúng tôi là nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn. Chúng tôi mong muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp và khỏe mạnh hơn. Chúng tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người sống lành mạnh hơn. Đây là cách chúng tôi đóng góp cho xã hội trong khi vẫn đảm bảo sự thành công lâu dài trong kinh doanh của Nestlé.

Tham vọng của Nestlé

Nestlé đã xác định ba tham vọng tổng thể cho năm 2030 sẽ dẫn dắt chúng tôi hoạt động để hỗ trợ cho Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc.

CHO CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

Giúp đỡ
50 triệu
trẻ em có cuộc sống lành mạnh hơn

CHO CỘNG ĐỒNG

Giúp cải thiện cuộc sống của
30 triệu
người trong các cộng đồng kết nối trực tiếp với các hoạt động kinh doanh của chúng tôi

CHO HÀNH TINH

Cố gắng giảm thiểu
không
có tác động vào môi trường trong hoạt động sản xuất của chúng tôi

Giá trị của Nestlé

Chúng tôi mong muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp và khỏe mạnh hơn. Đó cũng là cách Nestlé khởi đầu từ cách đây hơn 150 năm khi ông Henri Nestlé phát minh ra ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh để cứu sống một em bé.