Sort by
Sort by

Triển khai vào năm 2011, NESCAFÉ Plan đã mang đến nhiều cải tiến kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới, tạo tác động tích cực đến sự phát triển bền vững cho ngành cà phê Việt Nam.

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG TRÌNH NESCAFÉ PLAN

  • Hơn 21.000 hộ nông dân tiếp cận và thực hành sản xuất cà phê theo bộ tiêu chí 4C; hỗ trợ cây giống cho trung bình 15,000 nông dân mỗi năm (2011-2021).​
  • 16.000 hộ nông dân canh tác bền vững được thu mua cà phê theo bộ tiêu chí 4C thông qua 4 đối tác cung cấp.​
  • Phân phối hơn 63.5 triệu cây giống kháng bệnh và cho năng suất cao
  • Triển khai tập huấn về canh tác cà phê bền vững cho hơn 330.000 lượt nông dân, trong đó trên 35% lượt tham dự là nông dân nữ.​
  • 274 nhóm nông dân được thành lập, trong đó có 30% nữ trưởng nhóm nông dân.​
  • 30 - 100% thu nhập của nông dân tăng nhờ áp dụng các mô hình xen canh hợp lý.​
  • Hỗ trợ phát triển và xây dựng công cụ quản lý nhật ký nông hộ (Digital Farmer Field Book - FFB) dựa trên công nghệ số ( FARMS App - Farmer Relationship Management Solution) cho tất cả nông hộ tham gia vào Chương trình, giúp người nông dân quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thay thế việc quản lý bằng giấy tờ.

Phối hợp thực hiện cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông-lâm nghiệp Tây nguyên (WASI) để hỗ trợ nông dân sản xuất cà phê bền vững theo hướng nông nghiệp tái sinh.

HÀNH TRÌNH 10 NĂM NESCAFÉ PLAN TẠI VIỆT NAM

Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2015
Năm 2019
Năm 2021 đến nay
Năm 2021

Nestlé tự hào khi chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam có sự gắn kết chặt chẽ với nông dân và đối tác là WASI đã mang đến những tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của ngành cà phê trong nước, góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Việt trên thương trường thế giới trong suốt 10 năm qua, trở thành mô hình tiêu biểu của chương trình NESCAFÉ Plan toàn cầu.

Về mặt xã hội, dự án đã cải thiện kinh tế cho nhiều nông hộ và góp phần nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ, thông qua việc đào tạo đội ngũ nữ trưởng nhóm nông dân tham gia dự án.

Trong tương lai, chương trình NESCAFÉ Plan sẽ đẩy mạnh việc áp dụng những cải tiến khoa học công nghệ trong việc canh tác và thu hoạch cà phê, giúp hạt cà phê Việt Nam đạt những tiêu chuẩn cao ở các thị trường phát triển; gia tăng sản lượng chế biến sản phẩm cà phê cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; nghiên cứu và phát triển những sản phẩm cà phê mới đáp ứng những thị hiếu mới của người tiêu dùng; cũng như hướng đến tầm nhìn 2030: Không tạo ra tác động tiêu cực lên môi trường trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua đó, Nestlé Việt Nam giữ vững mục tiêu và cam kết “Chúng ta tối ưu hóa vai trò của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người hôm nay và thế hệ mai sau” của Tập đoàn Nestlé.