Sort by
Sort by

Triển khai vào năm 2011, NESCAFÉ Plan đã mang đến nhiều cải tiến kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới, tạo tác động tích cực đến sự phát triển bền vững cho ngành cà phê Việt Nam.

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG TRÌNH NESCAFÉ PLAN

 • Giúp hơn 21.000 nông hộ đạt chứng chỉ cà phê quốc tế 4C (trong đó trên 17.000 nông hộ tham gia tích cực); hỗ trợ cây giống cho trung bình trên 10.000 hộ nông dân mỗi năm (2011-2023).

 • Đã tập huấn cho trên 355.000 lượt nông dân về sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C thuộc chương trình NESCAFÉ Plan Việt Nam

 • Hỗ trợ phân phối hơn 74,3 triệu cây giống kháng bệnh và cho năng suất cao sử dụng cho mục đích tái canh.

 • 74 ngàn ha diện tích cà phê già cỗi được tái canh thông qua hoạt động hỗ trợ phân phối cây giống kháng bệnh và năng suất cao.

 • Tất cả cà phê được cung ứng từ Việt Nam đạt các tiêu chuẩn 4C để chế biến phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đến 29 thị trường trên toàn thế giới.

 • Tất cả cà phê NESCAFÉ dùng cho sản xuất 100% đến từ chương trình NESCAFÉ Plan với chứng chỉ cà phê quốc tế 4C.

 • Tiết kiệm 40 - 60% nước tưới, tương ứng với tiết kiệm lượng nước uống cho 1 triệu người/năm và giảm 20% phân hóa học/thuốc trừ sâu.

 • Áp dụng kĩ thuật trồng xen canh cây cà phê và tiêu, giúp tăng hiệu quả sử dụng đất và cải thiện tính đa dạng về môi trường sinh thái.

 • 90% nông dân sử dụng phương pháp cây che phủ tự nhiên (trên tổng số vườn được khảo sát).

 • 86% vườn đa dạng hóa cây trồng với trung bình 3 loài khác nhau.

 • 60% diện tích trồng cà phê trong các nông trại NESCAFÉ Plan có cây che bóng

 • Triển khai tập huấn về canh tác cà phê bền vững cho hơn 355.000 lượt nông dân, trong đó trên 35% lượt tham dự là nông dân nữ.​

 • 274 nhóm nông dân được thành lập, trong đó có 30% nữ trưởng nhóm nông dân.

 • 30 - 150% thu nhập của nông dân tăng nhờ áp dụng các mô hình xen canh hợp lý.

 • Hỗ trợ phát triển và xây dựng công cụ quản lý nhật ký nông hộ (Digital Farmer Field Book - FFB) dựa trên công nghệ số (Koltitrace) cho tất cả nông hộ tham gia vào Chương trình, giúp người nông dân quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thay thế việc quản lý bằng giấy tờ.

Phối hợp thực hiện cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông-lâm nghiệp Tây nguyên (WASI) để hỗ trợ nông dân sản xuất cà phê bền vững theo hướng nông nghiệp tái sinh.

HÀNH TRÌNH 12 NĂM NESCAFÉ PLAN TẠI VIỆT NAM

Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2015
Năm 2019
Năm 2021 đến 2022

Sau hơn một thập kỷ gắn kết cùng người nông dân trong Chương trình NESCAFÉ Plan cùng những thành tựu mà nhãn hàng NESCAFÉ xây dựng được từ năm 1960, tập đoàn Nestlé công bố Chương trình Nescafé Plan 2030 vào năm 2022 với một tham vọng và cam kết mạnh mẽ hơn trong hành trình đồng hành cùng người nông dân trong canh tác cà phê bền vững. Là một phần của chiến lược tích hợp toàn diện, Nescafé sẽ hỗ trợ nông dân thực hành theo mô hình nông nghiệp tái sinh để đồng thời vừa giúp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác, vừa giúp cải thiện tốt hơn thu nhập và các điều kiện xã hội khác.

Theo đó, chúng tôi sẽ đầu tư 1 tỉ CHF đến năm 2030 để hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang thực hành theo hướng nông nghiệp tái sinh và góp phần vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Chương trình Nescafé Plan 2030 là một hợp phần thiết yếu trong kế hoạch tổng thể của tập đoàn Nestlé trên Lộ trình đạt Net Zero. Ba lĩnh vực hoạt động chính mà chúng tôi hướng đến bao gồm: bảo vệ sức khỏe của đất, tái canh vùng trồng cà phê và bảo tồn đa dạng sinh học, với các hành động cần thiết được vạch ra trong từng lĩnh vực.

Với lượng phát thải chiếm tỉ trọng cao đến từ khu vực thượng nguồn trong chuỗi cung ứng nông nghiệp của Nestlé, Nescafé đóng góp vào cam kết chung của Nestlé về cắt giảm một nửa khí thải nhà kính đến năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.

Đồng thời, Chương trình Nescafé Plan 2030 cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ thu mua 100% cà phê từ nguồn canh tác bền vững (bao gồm tiêu chí không phá rừng), trong đó 20% cà phê được thu mua từ canh tác theo mô hình nông nghiệp tái sinh (và tỉ lệ này sẽ tăng lên 50% đến năm 2030).

Góp phần thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững:

Nescafé Plan góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hạt cà phê bền vững

*Lưu ý: Các thông tin trên được trích lục từ các hệ thống quản lý nội bộ của Công ty Nestlé Việt Nam tính đến tháng 12, năm 2023