Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trang chủ Nestlé Việt Nam

Dinh Dưỡng, Nước và Phát triển nông thôn

"Tạo Giá Trị Chung" được Nestlé đưa vào chiến lược kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn từ khi sáng lập vào năm 1866

Cơ hội phát triển sự nghiệp

Dù bạn đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm hay là sinh viên mới ra trường, Nestlé luôn có những cơ hội việc làm dành riêng cho bạn.

Tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp ngay tại đây!

Dinh Dưỡng, Sức Khỏe & Sống Vui Khỏe

Chiến lược về Dinh dưỡng và Sống Vui Khỏe thể hiện xuyên suốt qua các dòng sản phẩm của Nestlé. Bạn sẽ nắm bắt cách sở hữu một chế độ ăn uống lành mạnh qua chuyên mục này.

 

Các thương hiệu của chúng tôi