Sort by
Sort by

Thách thức do biến đổi khí hậu đặt ra ngày càng nghiêm trọng và ngày càng lớn.

Nhằm chung tay ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, tập đoàn Nestlé đã xây dựng lộ trình cắt giảm phát thải carbon theo từng giai đoạn, tiến tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào 2050 thông qua giảm thiểu lượng phát thải carbon trong toàn bộ hoạt động và chuỗi cung ứng.

Theo số liệu đo đạc và kiểm kê nội bộ, mặc dù hoạt động sản xuất của chúng tôi chiếm khoảng 5% trong tổng phát thải trong suốt chuỗi cung ứng, chúng tôi không ngừng cải tiến để giảm thiểu phát thải ra môi trường, chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua 3 nhóm hành động:​

  • Các giải pháp năng lượng hiệu quả (năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối, các giải pháp thu hồi nhiệt và sử dụng năng lượng hiệu quả). Trong đó, việc sử dụng năng lượng sinh khối và điện từ năng lượng tái tạo là các giải pháp then chốt giúp đạt mục tiêu Phát thải ròng bằng 0.
  • Quản lý chất thải (bao gồm giảm thiểu chất thải tạo ra và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải).​
  • Quản lý nguồn nước (bao gồm tiết kiệm nước và tuần hoàn nước).​