Sort by
Sort by

Nguyên tắc quản lý và lãnh đạo của Nestlé

Nguyên tắc quản lý và lãnh đạo của NestléLà một công ty rất nhân bản, Nestlé luôn đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của con người về mặt Dinh Dưỡng và Sức Khỏe.  Quan điểm này được phản ánh và khuyến khích trong phong cách quản lý và lãnh đạo xuyên suốt công ty.  Bên cạnh đó, sự tôn trọng các nền văn hóa khác nhau và giá trị nền tảng của tất cả nhân viên là thiết yếu đối với sự thành công trong kinh doanh và đối với nền văn hóa công ty.  Nestlé còn là một công ty Thụy Sỹ được kế thừa nhiều giá trị được phát triển tại Thụy Sỹ trong những thế kỷ qua.

Những nguyên tắc quản lý cũng mô tả phong cách lãnh đạo. Theo đó mỗi nhà quản lý Nestlé được yêu cầu động viên và vận động nhân viên,  luôn tìm cách cải tiến trong cách làm việc, tạo ra không khí thay đổi, đề cao sự đổi mới.  Cá nhân họ được trải qua kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, luôn tôn trọng các nền văn hóa của thế giới, coi  trọng hướng tiếp cận chiến lược lâu dài  hơn là ngắn hạn.