Sort by
Sort by

Nestlé mong muốn góp phần nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống của các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động cũng như giúp tạo dựng nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang những thực hành mang tính tái sinh và tái tạo.

Chúng tôi tin rằng con người chính là đối tượng trọng tâm trong quá trình chuyển đổi hướng đến việc phát triển hệ thống thực phẩm tái sinh. Sản xuất bền vững, tôn trọng quyền con người, trao quyền cho phụ nữ và đầu tư vào thế hệ trẻ là những hoạt động chính của Nestlé để giúp phát triển nông thôn, nâng cao sinh kế và xây dựng cộng đồng thịnh vượng. Chúng tôi chủ động tham gia vào những nỗ lực để giảm thiểu những rủi ro về sử dụng lao động trẻ em, bảo vệ quyền lợi của động vật, tăng thu nhập và đầu tư cho thế hệ tương lai.