Sort results by
Sort results by

Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây chúng tôi phát hiện một số tài khoản Fakebook và website đã đăng thông giả mạo về Trại hè năng lượng 2021 của MILO cũng như kêu gọi khách hàng cung cấp thông tin thông tin cá nhân để được nhận sản phẩm sữa miễn phí, như một số hình ảnh dưới đây:

Milo fake

Các trang Facebook và website này đã sử dụng nhãn hiệu logo Nestlé và MILO một cách sai trái và bất hợp pháp. Chúng tôi xin khẳng định đây là những thông tin gian lận và có dấu hiệu lừa đảo. Khi bạn chọn để tham gia chương trình nhận quà tặng trên các trang này, bạn có thể sẽ phải cung cấp thông tin / dữ liệu cá nhân của bạn.  

Xin vui lòng không tham gia cũng như không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến thông tin giả mạo này. Công ty Nestlé Việt Nam và nhãn hàng Nestlé MILO không có bất kỳ quan hệ nào với các Facebook page và website nói trên. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email 
[email protected]


Scam alert

We have recently detected a number of Facebook pages and website that have posted fake information about MILO E-Camp 2021 and called for customers to provide personal information to receive giveaway of dairy products as shown in the blow picture:

Milo fake

These Facebook pages and website used the Nestlé and MILO logo trademarks in an unlawful and improper manner. We would like to confirm that these are fraudulent information and have signs of fraud. When you choose to participate in the giveaway on these sites, you may be required to provide your personal information/data.

Please do not join nor share any information related to this fraudulent information. Nestlé Vietnam Limited and Nestlé MILO do not have any partnership with these Facebook pages nor websites.

If you have any questions or concerns, please report to us via [email protected]