Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Chính sách nhân sự

Tổng quan nội bộ Nestle

- Trong một tổ chức có cấu trúc phẳng như Nestlé, cách phát triển sự nghiệp theo chiều dọc (theo cấp bậc) được bổ sung và dần thay thế bởi sự phát triển theo chiều rộng, được thúc đẩy bằng việc gặt hái thêm nhiều kỹ năng mới. Với quy mô của một Tập đoàn toàn cầu, Nestlé mang đến cho nhân viên cơ hội phát triển tài năng đến mức tối đa, nhờ vào mạng lưới hoạt động không biên giới.

- Ngoài các kỹ năng và hiểu biết chuyên môn, năng lực và mong muốn áp dụng các nguyên tắc của công ty cũng là tiêu chí chính để bạn thăng tiến trong công ty, bất kể nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, sắc tộc, giới tính hoặc độ tuổi.

Lương và Phúc lợi

Nestlé mang đến cho nhân viên một hệ thống lương và phúc lợi năng động cạnh tranh với thị trường về mọi phương diện, bao gồm lương, các khoản thưởng ngắn hạn và / hay dài hạn, các phúc lợi bổ sung cho lương hay phúc lợi xã hội.

chinhsachnhansu2.jpg