Sort by
Sort by

Nestlé Needs YOUth

Tại sao Nestlé needs YOUth!

Bởi vì bạn rất quan trọng đối với tương lai và cộng đồng, bạn có những ý tưởng và tầm nhìn tuyệt vời nhầm tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho tương lai. Nestlé chúng tôi muốn cùng đồng hành và chia sẻ sứ mệnh đó - giấc mơ của bạn có thể thay đổi thế giới!

Chúng tôi giúp thế hệ trẻ chuẩn bị những kĩ năng cần thiết trong môi trường công sở bằng những cơ hội thực tập, đào tạo và tuyển dụng những bạn trẻ.