Sort by
Sort by

NESTLÉ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP TÁI SINH VÀ PHÁT THẢI THẤP

Thông cáo báo chí

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) và các đối tác nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp tái sinh và phát thải thấp, góp phần thực hiện lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT)

Ngày 20/06, Nestlé Việt Nam và Bộ NN-PTNT chính thức công bố Bản ghi nhớ (MOU) về tăng cường hợp tác công tư nhằm thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh và phát thải thấp thông qua Chương trình Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ và làm việc giữa lãnh đạo Bộ NN-PTNT và ông Mark Schneider, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nestlé - tập đoàn thực phẩm hàng đầu thế giới.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, công ty Nestlé Việt Nam sẽ hợp tác với Bộ NN-PTNT trong khuôn khổ Chương trình PSAV nhằm hướng đến việc thúc đẩy và chia sẻ các thực hành nông nghiệp tái sinh, nông nghiệp phát thải thấp, ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, phát triển và chuyển đổi số; và thúc đẩy hợp tác đa bên.

Công ty Nestlé Việt Nam sẽ hợp tác với Bộ NN-PTNT trong khuôn khổ Chương trình PSAV

Công ty Nestlé Việt Nam sẽ hợp tác với Bộ NN-PTNT trong khuôn khổ Chương trình PSAV

Chia sẻ về sự hợp tác này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết: “Nông nghiệp phát thải thấp là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ NN-PTNT, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 là đạt mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2050. Bộ NN-PTNT đang nỗ lực phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Thúc đẩy hợp tác đối tác công tư thông qua việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp đi đầu về phát triển bền vững sẽ góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp xanh, bền vững và phát thải thấp tại Việt Nam”.

Nông nghiệp phát thải thấp được ưu tiên hàng đầu của Bộ NN-PTNT

Nông nghiệp phát thải thấp được ưu tiên hàng đầu của Bộ NN-PTNT

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc, lãnh đạo Bộ NN-PTNT và ông Mark Schneider, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nestlé cũng chính thức khởi động dự án “Canh tác cà phê bền vững theo mô hình nông lâm kết hợp” tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu trồng hơn 2,3 triệu cây đến năm 2027.

Dự án nhằm vừa góp phần đem lại giá trị kinh tế, tạo thêm thu nhập cho người nông dân, vừa hỗ trợ cải thiện các điều kiện canh tác cây cà phê, đặc biệt tăng khả năng chống lại côn trùng và thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai (hạn hán, mưa bão,..), cải thiện chất lượng đất trồng và đa dạng sinh học. Dự kiến dự án sẽ giúp hấp thu và lưu trữ khoảng 480.000 tấn CO2 trong giai đoạn 5 năm (2023 - 2027), góp phần giúp chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái trong canh tác cây cà phê tại Tây Nguyên.

“Trong chuỗi cung ứng của chúng tôi, nông nghiệp chiếm hơn 2/3 tổng lượng phát thải khí nhà kính,” ông Mark Schneider chia sẻ. “Là một trong những nguồn cung cà phê hàng đầu cho Nestlé, Việt Nam là ưu tiên lớn của chúng tôi. Chúng tôi cam kết hỗ trợ người nông dân Việt Nam chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh nhằm cải thiện sinh kế và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua chương trình Nescafé Plan. Chúng tôi cũng đang tập trung thực hiện chương trình trồng rừng tại đây”.

Hiện chương trình trồng rừng được Tập đoàn Nestlé triển khai tại các nước, nhằm mục đích bảo tồn đất, giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thúc đẩy đa dạng sinh học và tăng thu nhập cho người nông dân. Tập đoàn Nestlé đặt mục tiêu trồng 200 triệu cây trên toàn cầu đến năm 2030, góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.