Sort by
Sort by

Chúng tôi đặt cộng đồng làm trọng tâm trong các chiến lược quyên góp của mình, đặc biệt tập trung vào các cộng đồng nơi nhân viên của chúng tôi sinh sống và làm việc.
Sau 28 năm hình thành và phát triển, kiến tạo giá trị chung luôn là tiêu chí cốt lõi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Nestlé Việt nam. Chúng tôi làm việc với các đối tác để đảm bảo hỗ trợ hiệu quả nhất cho cộng đồng với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn.

Các khoản hỗ trợ của Nestlé Việt Nam trong năm 2022:

Hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng trị giá hơn

500 triệu VND 

Hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng trị giá hơn

8 tỉ VND

Tổng cộng

31 dự án
*Lưu ý: Các thông tin trên được trích lục trong từ các hệ thống quản lý nội bộ của Công ty Nestlé Việt Nam tính đến năm 2022