Sort by
Sort by

Talent Seeds

Về chương trình

Cùng nhau vun đắp Tài năng Việt" là một chương trình đào tạo của Nestlé Việt Nam nhằm giúp đỡ các trường đại học & sinh viên phát triển kỹ năng.
Cùng với các trường đại học, chúng tôi sẽ giúp sinh viên cải thiện các khía cạnh khác nhau về kỹ năng mềm cũng như kiến ​​thức chuyên môn.

Bạn sẽ nhận được gì từ chương trình

- Nhận thức được điểm mạnh của bản thân và định hướng nghề nghiệp
- Huấn luyện kĩ năng mềm (thuyết trình, giải quyết vấn đề..)
- Làm cách nào để chinh phục nhà tuyển dụng
- Tham quan nhà máy của Nestlé Vietnam
- Những kiến thức thực tiễn trong doanh nghiệp

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4