Sort by
Sort by

Việc giám sát cẩn thận chuỗi thu mua của chúng tôi là điều cần thiết để xác định liệu các nguyên liệu đã được sản xuất bền vững hay chưa. Nếu không truy xuất nguồn gốc, chúng tôi không thể đánh giá được điều kiện hoặc hỗ trợ các nhà cung cấp lớn và nhỏ của mình để tiếp tục cải thiện.

Chúng tôi chú trọng vào nguồn cung cấp nguyên liệu thô chất lượng cao dài hạn được sản xuất một cách bền vững. Tính bền vững phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm các phương pháp nông nghiệp được sử dụng và tác động của chúng đến các cánh rừng và hệ sinh thái tự nhiên, cũng như mức độ tôn trọng, thúc đẩy quyền con người và phương pháp chăm sóc động vật.

Mục tiêu của chúng tôi là 100% nguyên liệu chính được sản xuất bền vững vào năm 2030. Tất cả các nhà cung ứng và các đối tác mà chúng tôi đang hợp tác phải tuân thủ Nguyên tắc Thu mua Có trách nhiệm của Nestlé (Nestlé Responsible Sourcing Standard), nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và bảo vệ tài nguyên của hành tinh, đồng thời tạo ra nguồn cung cấp nguyên liệu dài hạn và bền vững.

Bốn trụ cột chính trong cách tiếp cận của chúng tôi:

 • MÔI TRƯỜNG
  Tập đoàn Nestlé đã tiến xa hơn trong chiến lược của mình từ việc quản lý rủi ro mất rừng trong chuỗi cung ứng đến việc tạo ra tác động tích cực đối với các cảnh quan thiên nhiên mà chúng tôi thu mua từ đó. Trong số các mục tiêu khác, chúng tôi hướng đến đạt được kết quả không gây ra tình trạng mất rừng cho chuỗi cung ứng cà phê và ca cao vào năm 2025. Chúng tôi tiếp tục tập trung để đạt và duy trì tình trạng không gây mất rừng đã được đánh giá cho thịt, dầu cọ, giấy và bột giấy, đậu nành và đường - các lĩnh vực mà chúng tôi đã gặt hái tiến bộ đáng kể. Nestlé cũng đặt mục tiêu trồng 200 triệu cây trong giai đoạn đến năm 2030 như một phần của 15 sáng kiến cảnh quan trên quy mô toàn cầu.
  Nestlé đặt mục tiêu bảo vệ môi trường và lối sống xanh lên hàng đầu
 • QUYỀN CON NGƯỜI
  Nestlé cam kết nâng cao nhận thức, thúc đẩy và tạo điều kiện cho mọi người trong chuỗi giá trị, bao gồm hoạt động và chuỗi cung ứng. Chúng tôi giúp tạo ra một tương lai mạnh mẽ và công bằng cho tất cả mọi người - từ những người nông dân và gia đình của họ đến nhân viên và người tiêu dùng. Cam kết của chúng tôi được đề ra trong Phạm vi Khuôn khổ về Quyền con người và Lộ trình (Human Rights Framework and Roadmap), và hành động của chúng tôi, được đề ra trong các kế hoạch hành động quan trọng, tạo điều kiện cho sự chuyển đổi công bằng đến một hệ thống lương thực tái sinh. Chúng tôi sẽ sử dụng quy mô và nguồn lực của mình để xác định và giải quyết các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
  Nestlé cam kết tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến con người một cách công bằng và minh bạch
 • PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT
  Nestlé mong muốn động vật trong chuỗi cung ứng cho các mặt hàng liên quan được đối xử tôn trọng và khỏe mạnh. Chúng tôi đã nhanh chóng mở rộng việc thu mua trứng từ gà nuôi thả, hay gà nuôi không lồng chuồng (cage-free eggs): 100% trứng Nestlé thu mua đã được chứng nhận “cage-free” ở Hoa Kỳ và Châu Âu và Nestlé đang nỗ lực hướng tới kế hoạch thu mua 100% trứng từ gà nuôi không lồng trên toàn cầu vào năm 2025. Trong ngành chăn nuôi bò sữa, Nestlé sử dụng các cảm biến và kỹ thuật giám sát tiên tiến để kiểm tra sức khỏe của đàn gia súc. Việc đưa vào sử dụng các đồng cỏ đa dạng cho phép bò được chăn thả ngoài trời với thời gian dài hơn trong năm.
  Nestlé mong muốn động vật trong chuỗi cung ứng cho các mặt hàng liên quan được đối xử tôn trọng và khỏe mạnh
 • MINH BẠCH
  Nestlé cam kết minh bạch. Cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của nguyên liệu thô và hiểu cách chúng được sản xuất là yếu tố quan trọng trong hoạt động tìm nguồn cung ứng bền vững của chúng tôi. Đạt được tầm nhìn sâu hơn về chuỗi cung ứng sẽ nâng cao khả năng giám sát và cải thiện các hoạt động môi trường và xã hội của nhà cung cấp.
  Nestlé cam kết minh bạch nguyên liệu đầu vào trong quá trình thu mua

Tại Việt Nam, chúng tôi thực hoạt động thu mua cà phê bền vững thông qua dự án NESCAFÉ Plan với 100% cà phê thu mua từ nguồn canh tác có trách nhiệm tại Việt Nam. Tất cả cà phê được cung ứng từ Việt Nam đạt các tiêu chuẩn 4C để chế biến phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đến 29 thị trường trên toàn thế giới.

Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững:

Thông qua thu mua có trách nhiệm, Nestlé góp phần phát triển bền vững môi trường và con người

Xem thêm các tài liệu liên quan bằng tiếng Anh: